Via gsm-nätet

1
Den enklaste formen av positionering utnyttjar det befintliga mobilnätet och det faktum att din telefonoperatör hela tiden vet vilken sändare din mobil är ansluten till. När du eller någon annan vill göra en positionering av dig skickas data motsvarande 1-5 sms för att få kontakt med din telefon.

2
Den mast som din telefon just då är uppkopplad mot skickar info om att ”jag har kontakt med den här telefonen”. Alla telemaster är registrerade med position, vad det är för typ av mast och hur starkt den sänder. Med hjälp av sändareffekten kan man få reda på ungefär hur långt bort från masten du befinner dig. Dessutom sänder de flesta mobilmaster inte åt alla håll utan i en ”tårtbit” med en viss vinkel, vilket förenklar positioneringen.

3
Men en enda mast ger inte så stor noggrannhet. Samtidigt som din telefon har kontakt med en mast för samtal och övrig trafik har den också koll på vilka andra master som finns i närheten om du skulle börja röra på dig och behöver byta mast.

Därför kan man med hjälp av de övriga masternas sändningseffekt och placering göra en avancerad triangulering för att närmare bestämma din position.

4
Systemets begränsningar är främst två: dels noggrannheten som är beroende av tätheten på mobilmaster (flera kilometers mellanrum på landsbygden, ner till 100 meters mellanrum i städer) och dels att det inte går att få en kontinuerlig positionering, till exempel en bilnavigeringstjänst, med mindre än att data motsvarande ett hela tiden uppkopplat samtal måste skickas. En stor fördel är dock att systemet fungerar inomhus, en annan är att infrastrukturen redan finns på plats och att alla gsm-telefoner kan positioneras.

Via gps-satellit


1
Du placerar en mottagare på valfritt föremål, till exempel bil eller båt, eller på en person som du vill hålla koll på. Givetvis med personens medgivande...

2
Mottagaren har dels en gps-enhet och dels en mobiltelefon inbyggd. Gps-enheten tar emot positionssignaler från gps-satelliterna och mobiltelefonen används för att kontakta dig med uppdateringar om position.

3
Att bestämma position med hjälp av gps handlar förenklat om triangulering av signaler från minst tre gps-satelliter. I satelliterna finns oerhört exakta atomur som är synkroniserade med varandra och som synkroniserar med mottagaren vid kontakt. Satelliterna skickar också ut sin exakta position samt sin identitet. Eftersom gps-mottagaren vet hur lång tid det tar att ta emot en signal från en gps-satellit kan den med hjälp av fördröjningen från de olika satelliterna och deras positionsinformation bestämma sin position.

4
Positionsinformationen syns antingen på en karta eller skickas direkt till din mobil. Företagen har olika tjänster beroende på önskemål, du kan till exempel välja att få positionsangivelse med ett visst tidsintervall, uppdatering om enheten rört sig utanför ett angivet område, om enheten har gått från stillastående till rörelse och så vidare.

Via wlan


1
Med en Iphone, en Ipod Touch eller teoretiskt sett alla enheter med trådlöst nätverk kan du få positionsangivelse med hjälp av ett system som heter Skyhook. Det går först till så att din wifi-enhet skannar av omgivningen efter trådlösa nätverk.

2
Skyhook är baserat på mac-adresser, den unika identifierare som varje nätverkskort har. När din enhet har hittat ett eller flera trådlösa nät kollas mac-adresserna av mot en lista med mac-adresser som företaget Skyhook har åkt runt och samlat in i olika städer. Enheten behöver inte ansluta till nätverken, dessa behöver således inte vara öppna/oskyddade för att systemet ska fungera.

3
Till varje mac-adress har en geografisk punkt knutits och således kan din position bestämmas. Systemet är minst lika exakt som gps i stadsmiljöer men eftersom det är beroende av trådlösa nätverk samt att företaget hela tiden uppdaterar sina listor blir systemet begränsat till större städer.