Hur lång garanti har jag på min nya supercoola pryl jag fick i julklapp?

Det beror helt och hållet på, enligt lag behöver inte säljaren/tillverkaren lämna någon garanti alls. Praxis är dock att du har ett års garanti på de produkter du handlar. Om du nu inte har fått någon garanti så finns dock konsumentköplagen som ger dig många fördelar som köpare.

Ord står mot ord, vem måste bevisa vad?
Om din nya leksak har gått sönder så är det enligt konsumentköplagen upp till säljaren/tillverkaren att bevisa att det INTE var fel på den från början. Detta gäller dock bara inom de första sex månaderna från köpet, efter det så läggs bevisbördan på dig.

Vad täcks av garantin?
Det är väldigt olika då det är upp till säljaren/tillverkaren att bestämma men normalt är att garantin avser så kallade fabrikationsfel. Det innebär att det enda som täcks av garantin är fel som uppstått redan innan du fått varan. Sen kanske de felen inte alltid visar sig direkt utan en dålig lödning kan gå sönder efter några månader, men från början var det ändå ett fabrikationsfel. Detta är också den sorts fel som täcks av konsumentköplagen.

Tre års reklamationsrätt, vad innebär det?
I konsumentköplagen står det att du har hela tre år på dig att reklamera en vara du anser ha varit trasig från det att den lämnade fabriken. Med andra ord skulle man kunna säga att du har tre års ”garanti” på allt du handlar men det finns en hake då det ju efter sex månader är upp till dig att bevisa att felet fanns där från början. Detta är inte alltid det lättaste och det är väldigt sällan någon åberopar reklamationsrätten efter någon längre tid. Man bör också lägga till att det finns en liten paragraf i lagen som säger att du måste påpeka felet inom två månader från det tillfälle du upptäckte det.

Jag vill ha en ny pryl men säljaren vill skicka den gamla på lagning, vad gör jag?
Täcks skadan av garantin kan du kräva utbyte, men det är i viss mån upp till säljaren att bestämma i den här frågan. Om ditt krav innebär en väldigt hög kostnad medan det finns betydligt billigare alternativ har säljaren rätt att välja dessa. Utöver reparation eller utbyte kan du också kräva prisavdrag om det inte går eller inte är lämpligt att reparera. Du kan också kräva att häva köpet även om detta sällan går igenom då det är billigare för säljaren att välja något av de andra alternativen.

Säljaren vägrar följa reglerna, vad gör jag nu?
Om du hamnar i ”bråk” med säljaren så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) och framföra dina klagomål. Det är en statlig nämnd som ansvarar för att just driva sådana här frågor opartiskt och utan kostnad. Det finns dock inte någon lag som tvingar företagen att lyda nämnden utan nämndens ord är i laglig mening bara råd. De större aktörerna brukar dock rätta sig efter råden, de som inte gör det hamnar på ”svarta listan” som du kan läsa här:

Vem/vad är konsumentombudsmannen?

Många tror att man själv kan vända sig till konsumentombudsmannen (KO) men så är icke fallet. KO åtar sig inte, med några få undantag, enskilda fall utan driver själva konsumentens ”talan” inom olika områden. Till exempel när en reklam är missvisande eller när produkter anses farliga så är det KO som tar hand om det.

Om min pryl går sönder igen efter reparation, vad händer?
Har du fortfarande garanti så är det samma regler som gäller som när den gick sönder första gången. Tredje gången har du dock rätt att vägra fler reparationsförsök (om det är samma fel som uppstått) och kan kräva att du får den utbytt. Uppstår samma fel efter att garantitiden har gått ut så kan du fortfarande åberopa garantin då du redan bevisat att det var fel då, men reparationen inte lyckats.

Min reparation tar för lång tid, kan jag klaga?
Visst kan du klaga men här återfinns en av konsumentköplagens mer tvetydiga formuleringar. ” Har köparen utan att förelägga säljaren någon tilläggstid krävt fullgörelse av köpet, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes.” Det vill säga; det finns ingen lag som hjälper dig med detta då vad exakt ”skälig tid” innebär är väldigt svårt att fastställa.

Var kan jag läsa mer?

Orkar du inte läsa igenom lagboken och tolka de krångliga paragraferna så finns all information du behöver i förenklat format på konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se