Tänk dig att alla apparater förses med el från ett och samma ställe. Världen över. Låter det som en galen och ogenomförbar idé? Idag har vi ändå kommit ganska långt i utvecklingen, men det känns ändå långt bort att ens kunna förse något större område, ens en stad, med el utan sladdar. Men redan för över 100 år sedan gav sig en man på försöket att förse människor med trådlös el. Mannen var Nikola Tesla.

Nikola Tesla utvecklade växelströmmen, och vann till sist strömkriget mot Thomas Edison, där Teslas växelström stod mot Edisons likström. Teslas växelström hade stora fördelar gentemot likströmmen, och idag slipper vi kraftstationer var tredje mil, då växelströmmen kan gå mycket längre än likströmmen utan att tappa kraft. Det är tack vare Tesla elektricitet finns i den form den gör idag, vida spridd världen över. Men trots att det kanske är en av Teslas mest märkbara uppfinningar, hade han många andra strängar på sin lyra.

Trådlös kommunikation och energi
Bland annat var Tesla mycket intresserad av trådlös överföring, av både energi och kommunikation. I och med att Tesla var en av bland de första som utforskade elektricitetens, så kom han också i kontakt med något som är en viktig ingrediens i dagens teknik för trådlös el, nämligen induktion. Det handlar om nyttjandet av de magnetiska fält som skapas vid elektriska spänningar.

– Induktion kom man på redan på 1800-talet när man lekte med transformatorer och sådana saker. Det fanns redan då, säger Robert Karlsson, forskningsingenjör på Chalmers, som sysslat mycket med forskning kring trådlös el.

Nikola Telsa var en av de tidigaste pionjärerna när det gällde trådlös telekommunikation, men också energi. Tesla ska redan 1891 ha demonstrerat trådlös överföring av kommunikation, men hävdat att samma teknik gick att använda för energi. Vilket i rent i tekniska termer är vad kommunikation är.

Tesla hade inte alltid det lätt ekonomiskt, bland annat ska Edison ha lurat honom på stora mängder pengar för Teslas arbete på hans företag. Men kring sekelskiftet fick Tesla finansiering till ett storslaget projekt. Han kallade det för Wardenclyffe-tornet. Det skulle bli nära 30 meter högt, och möjliggöra transatlantisk radiokommunikation, såväl som att demonstrera trådlös överföring av energi. Det finns rykten om att planen var att till sist kunna förse hela världen med el trådlöst genom tornet eller liknande projekt.

Men trots sin initiala finansiering lyckades inte Tesla färdigställa sitt ambitiösa projekt, och kunde aldrig visa den trådlösa energiöverföringens potential på någon större skala. Idag är det enda som är kvar av projektet ett bråk om huruvida resterna av labbet ska få vara kvar som en historisk lämning eller inte.