Nu står det klart att Nokia köper upp det franska telekomföretaget Alcatel-Lucent. Köpesumman hamnar på 15,6 miljarder euro, vilket motsvarar 146 miljarder svenska kronor.

Efter förvärvet blir Nokia världens största leverantör av telekomutrustning, vilket innebär att Ericsson och Huawei petas ner var sin placering. Ett av de viktigaste projekten de kommande åren berör femte generationens mobilkommunikation (5G).

Nokia + Alcatel-Lucent

I köpet ingår också Bell Laboratories, företaget som startades 1880 av ingen mindre än Alexander Graham Bell.

Mer information finns i Nokias pressmeddelande.