Tankeläsning

Datorer du styr med blotta tanken – idén är gammal, och det finns redan enkla system som använder ”tankeläsning”. En grupp forskare vid University of Washington har nu tagit ett stort steg mot mer användbara system.

Sju försökspersoner med epilepsi fick gå runt med elektroder anslutna till temporalloben i en vecka. Huvudsyftet med studien var att hitta orsaken till deras epileptiska anfall, men forskarna passade på att även testa ny mjukvara.

Försökspersonerna fick se bilder på antingen ett hus, ett uppochnervänt hus eller en människa. Efter en inlärningsprocess kunde datorn avgöra vilken bild som hade visats i 96 procent av fallen inom 20 millisekunder.

Forskarna hoppas nu kunna utveckla systemet för att exempelvis kunna hjälpa stroke-patienter.