Självkörande bil

Självkörande bilar är ett område som väntas bli mycket stort inom en ganska snar framtid. Många liv kan räddas om den mänskliga faktorn tas bort ur trafiken, och mycket bränsle kan sparas om alla fordon är mer synkroniserade.

Ett hinder som hittills har legat i vägen för att få ut självkörande bilar på vägarna är att de lagar som finns i många länder förutsätter att en människa är bilens förare ur en juridisk synvinkel. Det fungerar dåligt med idéer som till exempel en bil som själv kan köra hem sina överförfriskade ägare från en fest.

Nu har NHTSA, den amerikanska myndigheten som reglerar vägtrafik, lämnat ett officiellt yttrande på en fråga från Google (ett av företagen vars projekt för självkörande bilar har kommit längst), rapporterar Reuters.

Myndighetens svar klargör att den artificiella intelligensen – datorn – i självkörande bilar kan räknas som deras förare, istället för någon av passagerna.