Facebook kommer att börja med reklam i Messenger, detta enligt Tech Crunch som säger sig ha fått tag i ett läkt dokument ämnat för Facebooks annonsörer.

Enligt dokumentet skall affärsverksamheter i framtiden kunna skicka reklammeddelanden via Messenger om personen tidigare haft kontakt med företaget på Facebook. I förbereddande syfte rekommenderas att affärsverksamheter försöker se till att få kontakt med användare redan nu och få dem att skicka meddelanden till dem, så att de sedan kan börja skicka ut reklam när den nya förändringen inträffar.

Facebook själva säger att de inte kommenterar på rykten och spekulationer. De tillägger att målet med Messenger, som är tillgängligt för 800 miljoner människor, är att skapa en upplevelse med hög kvalité och att det inkluderar att användarna inte skall få några oönskade meddelanden av någon sort.

Enligt dokumentet gäller enbart för användare som frivilligt chattat med ett företag. I samband med förändringen har Facebook redan nu skapat en ny kortare url för företag som länkar direkt till en chatt med företaget i fråga.

Enligt dokumentet är förändringen tänkt att införas någon gång under andra kvartalet 2016.