Hoverboards har snabbt blivit den senaste trenden världen över, inte minst bland barn och ungdomar. Men nu uppmanar det amerikanska konsumentverket (The US Consumer Product Safety Commission) till säljstopp på hoverboards eftersom de utgör en säkerhetsrisk. Anledningen? Det är för stor fara för brand när batterierna i enheterna ska laddas.

Beslutet har fattats efter att det amerikanska konsumentverket mellan 1 december 2015 och 17 februari 2016 fått in rapporter om 52 bränder i 24 olika stater, vilket resulterat i materialskador för över 17 miljoner kronor. Detta inkluderade bland annat två förstörda hus och en bil.

Amerikanska konsumentverket har nu skickat ut ett meddelande till återförsäljare, tillverkare och importörer med nya säkerhetsstandarder som måste följas och som annars kommer få rättsliga följder. De uppmanar även företagen att hjälpa till med arbetet att återkalla redan sålda produkter då brandrisken gäller för alla hoverboards. Konsumentverkets mål är att säkerhetscertifierade versioner av hoverboardsen skall kunna vara nå handeln någon gång senare i år.