1. Vad är 5g?

5g är nästa generations mobilnätverk där hastighet på surf, täckning och allt annat vi använder dagens mobilnät till (lte, som oftast kallas 4g) ska förbättras markant. Ännu är ingen standard bestämd, men har börjat testas. Upp till 10-20 gigabit/sekund tros nätet klara när det är klart, men framför allt ska betydligt fler prylar kunna kopplas upp samtidigt. Hittills har bara frekvenser under 6 GHz reserverats för mobilnät, men för att kunna maxa hastigheterna rejält kommer 5g att göra anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz.

4g
Fördröjningen hos 5g ska förbättras avsevärt jämfört med dagens 4g/lte-standard.