Geoguessr

Har du testat spelet Geoguessr? Det går ut på att gissa var du är någonstans enbart utifrån ledtrådar du får genom att klicka dig runt i Google Maps Street View. Ju närmare den verkliga platsen desto högre poäng.

Om du bara får se ett ensamt foto är det betydligt svårare att gissa platsen, och nu finns ett datorsystem som är bättre än genomsnittliga (beresta) människor, rapporterar Business Insider.

Tobias Weyand och James Philbin på Google har tillsammans med Ilya Kostrikov tagit fram Planet, ett system som använder neuronnät, delar upp jorden i 26 000 rutor av olika storlek, och sedan lär sig kännetecknen för olika platser som kan ses i fotografier.

Efter att ha matat Planet med 91 miljoner foton och validerat inlärningen med ytterligare 34 miljoner testades systemet på 2,3 miljoner geotaggade bilder från Flickr.

Resultatet blev att Planet gissade rätt stad eller område i 10,1 procent av fallen och för 3,6 procent av bilderna träffade systemet rätt ner på gatunivå.

Långt ifrån perfekt, men bättre än en mänsklig kontrollgrupp. Planet landade i genomsnitt 1 131,7 kilometer fel medan människorna var mer än dubbelt så långt ifrån: 2 320,8 kilometer. Planet vann 28 av 50 ronder.