Chrome Music Lab

I samband med projektet Music In Our Schools Month har Google utvecklat Chrome Music Lab, en experimentverkstad för musik där du kan utforska hur musik fungerar.

På Music Lab finns till att börja med 12 olika experiment som bland annat visar hur olika syntar fungerar, hur ljud ”ser ut” och hur ljudvågor rör sig.

Experimenten har utvecklats med öppna verktyg som webgl, tone.js och web audio. Till varje experiment finns öppen källkod så att den som vill kan bygga vidare på och modifiera dem.