Googlebot

Googles sökrobot, Googlebot, har länge utgett sig för att vara en Iphone. Precis som webbläsare måste Googlebot identifiera sig för webbservrar den besöker, och det har den gjort med en user-agent-sträng som visar en Iphone med IOS 8.3.

Från 18 april kommer Google dock gå över till Nexus 5X i user-agent-strängen, för att Google ”bättre ska förstå webbsidor som använder moderna webbtekniker”.

IOS har en betydligt större marknadsandel som procent av antalet besök på webbplatser än av försäljningen av mobiler, men Chrome är fortfarande störst.