Ibland skojar vi om att vi nog spenderar för mycket tid på internet. Men det går inte att förneka att det blivit en viktig del av våra liv. Till och med i sådan grad att FN:s råd för mänskliga rättighter nu har instiftat internet som en mänsklig rättighet från och med juni.

Detta betyder att länder inte har någon rättighet att ta ifrån eller hindra sina invånarens användande av internet. 

Beslutet gick igenom under fredagen men motsattes av flera länder som Ryssland, Kina, Saudiarabien, Sydafrika och Indien.

I beslutet skriver FN att det är viktigt att öka tillgången till internet då det möjliggör en lättillgänglig och inkluderande global utbildning. Och i samband med FN:s mål för hållbar utveckling så är teknologin också viktigt för att öka mänsklig utveckling anser rådet.

Beslutet noterar också en del frågor som behöver att lösas i samband med yttrandefriheten på internet.

Beslutet uppmanar alla länder till att hantera säkerhet på ett sätt som förutsätter att internet kan vara fritt och säkert.

Att säkra skyldighet gällande alla brott mot mänskliga rättigheter som kränker en annan persons möjlighet att utnyttja dessa rättigheter.

Tillkänna ge att privatliv online är viktigt.

Samt att utbildandet av kvinnor och flickor inom de teknologiska fälten är viktigt.