Pokemon GO special items

Pokemon GO special items

Det har dykt upp nya föremål i Pokemon GO - special items. Det här är föremål som hjälper dig att evolva helt nya Pokémon. Men föremålen är väldigt ovanliga och det är bara vissa pokémon-typer som går att utveckla.

Var hittar jag Pokemon GO special items?

Special items är väldigt sällsynta och det finns inget speciellt ställe du kan leta på för att hitta dem. Dessa föremål dyker slumpmässigt upp när du besöker Pokéstops. Enligt rykten ska det vara större chans att få dessa special items om du har gjort en "7 day streak", alltså besökt Pokéstops varje dag, sjudagar i rad. Detta är dock inte bekräftat.

Vad är Special Items och hur använder jag dem för evolve av Pokémon?

Det finns fem olika Special Items. Nedan ser du vilka de är och vilka Pokémon du kan använda dem på. För att specialutveckla en Pokémon behöver du förutom rätt special item, som vanligt också ha tillräckligt med candy.

Pokemon GO Special Items Sun Stone
Sun Stone.

Sun Stone. Använd för att Evolve Gloom till Bellossom och Sunkern till Sunflora

Pokemon GO Special Items Kings Rock
King's Rock.

King's Rock. Evolve Poliwhirl till Politoed och Slowpoke till Slowking

Pokemon GO Special Items Metal Coat
Metal Coat.

Metal Coat. Evolve Onix till Steelix och Scyther till Scizor.

Pokemon GO Special Items Dragon Scale
Dragon Scale.

Dragon Scale. Evolve Seadra till Kingdra

Pokemon GO Special Items Up-Grade
Up-Grade.

Up-Grade: Evolve Porygon till Porygon2