En intensiv satsning på video har gett Facebook en raketskjuts i tillväxten, och det sociala nätverket är inte sena att kapitalisera ytterligare på detta faktum. Genom att slå på ljudet för automatiskt uppspelande videofilmer, till exempel, en funktion som fått "positiv feedback" under testfasen. 

Facebook

Facebook meddelar nu att autovideo med ljud rullas ut successivt till medlemmarna. Mediehus och andra publicister av videobaserat innehåll får med andra ord ett alternativ till att använda sig av undertexter eller be sina följare att slå på ljudet. När du skrollar nedåt i Facebookflödet kommer videobaserat innehåll att tona in och ut vid passerandet av en sådan post.

För den som inte uppskattar Facebooks ljudliga tilltag blir det till att ställa in telefonen på tyst läge under surfsessionen, eller avaktivera funktionen helt och hållet bland appinställningarna. Användare har sedan tidigare möjlighet att inaktivera automatisk uppspelning av video på samma manér.