"Fejknyheter" och "alternativa fakta" är två välutnyttjade ord för att beskriva information av tvivelaktig karaktär. Gärna sådan som sprids på sociala medier och snabbt får spridning tack vare mindre nogräknade användare. Vi har redan skrivit om kommande punktinsatser i länder som Tyskland, där betrodda journalister ges chansen att agera faktakontrollanter på Facebook.

Nu rapporterar Gizmodo att det sociala nätverket i all tysthet tar nästa steg, och är på väg att rulla ut en speciell funktion för faktakoll till amerikanska användare. Funktionen brännmärker tvivelaktiga Facebook-inlägg som ifrågasatta snarare än att anklaga dem för att vara fejk rakt igenom.

Facebook
Foto: Facebook

Som bilden visar framgår även vilka betrodda organisationer (Snopes och Politifact) som valt att märka upp ett nyhetsinlägg som ifrågasatt efter att det rapporterats in av användare.

– Har vi en artikel som dementerar något som Facebook-användare har ifrågasatt matchar Facebook ihop vår granskning med originalartikeln så att användarna kan mötas av en varning, säger David Mikkelson, grundare av Snopes, till Metro, som själva driver webbkällkritik med Viralgranskaren.

Metro har också gått via en amerikansk ip-adress för att få fram mer information om den nya faktakollen från Facebooks hjälpcenter. Där framgår att artiklar som fått märkningen "ifrågasatt" först rapporterats in av användare, för att sedan källgranskas av oberoende tredjepartsorganisationer.

När Facebooks verktyg för att märka upp inlägg som ifrågasatta kan tänkas nå Sverige har vi i dagsläget ingen information om.