Myndigheten Elsäkerhetsverket meddelar i dag att man inleder en omfattande granskning av usb-laddare. Tanken är att reda ut de potentiella faror som är associerade med dem, och granska hur tillverkarna uppfyller säkerhets- och skyddskraven.

Elchocker och brandtillbud är de vanligast förekommande typerna av anmälningar som kommer in till myndigheten.

– Vi sätter ofta försäljningsförbud på enstaka laddare men för att få en större effekt av vår marknadskontroll och öka kunskapen i samhället, ser vi att en djupare utredning är nödvändig, säger Mikael Carlson, projektledare och inspektör vid Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

M3 har vid flera tidigare tillfällen skrivit om billiga piratladdare, som kan förvandlas till rena livsfaror om tillverkaren slarvat med komponenterna.

Stort test: Så livsfarlig är din billiga piratladdare

– Vi hoppas att få upp ögonen på marknaden, inköpare och slutkonsumenter så att man blir mer uppmärksam på ansvaret när man säljer, förmedlar och köper USB-laddare. Just denna produktkategori omfattas av en massa tveksamma produkter. Vi ser redan nu att många aktörer inte följer lagen gällande CE-märkning och EU-försäkran och det är allvarligt, säger Mikael Carlson.

Resultatet av Elsäkerhetsverkets granskning väntas publiceras i juni. Myndigheten har också genomfört en Sifo-undersökning, som visar att bara 10 procent av de tillfrågade kan tänka sig att betala mer än 150 kronor för en usb-laddare. 35 procent laddar "alltid" sin mobiltelefon under nätterna.