Google Chromes bakgrundsflikar har länge utgjort en tredjedel av webbläsarens totala energiförbrukning. Något som nu förändras i och med version 57, skriver Chromium Blog. 

Missa inte: Användandet av Microsofts webbläsare har halverats

En ny funktion gör då så att Chrome kan strypa lågprioriterade bakgrundsflikar så att dessa inte kollas och uppdateras lika ofta som tidigare. Enligt Chromium Blog ska detta resultera i en mer effektiv energianvändning med 25 procent färre upptagna bakgrundsflikar vilket lär märkas på datorns batterianvändning.

Särskilt arbetsamma bakgrundsflikar kommer strypas först medan flikar som spelar upp ljud eller har en realtidskontakt likt websockets eller webrtc inte kommer påverkas alls eftersom dessa anses vara prioriterade.

Chrome 57 finns ute nu.