Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera.

Ett pressmeddelande från regeringen presenterar idag en lagändring om att kameraövervakning med drönare inte längre ska behöva tillstånd. Ett undantag för drönare ska i så fall göras i kameraövervakningslagen så att företag och privatpersoner kan använda drönare utrustad med kamera – utan tillstånd.

– Med detta förslag löser vi företagens problem och får en mer ända­måls­enlig reglering, men ser samtidigt till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ansvaret för att kameraövervakning med drönare inte ska innebära kränkning av personlig integritet ligger då på användaren själv enligt personuppgiftslagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Samtidigt väntas ny lagstiftning på EU-nivå gällande drönare träda i kraft under året och kommer i så fall att gälla över svenska regler.