De olika operatörernas mobila bredband utnyttjar visserligen i grunden samma teknik som mobiltelefoner, men kraven skiljer sig något. Något förenklat kan man säga att de bredbandslösningar vi testat verkar ställa något högre krav på täckning än motsvarande mobiltelefoner med sim-kort från samma operatör. Alla operatörers nät utom Ice.net är även telefonnät, så om du har täckning med din Tre-mobil kommer även ditt mobila bredband från Tre att fungera. Undantaget är alltså om mobilen visar en enstaka “pinne” – då det fortfarande kan vara möjligt att ringa ett röstsamtal utan att bredbandet går att koppla upp.

I enstaka fall misslyckades vi med att koppla upp våra mobila bredband. I Östersund, till exempel, vägrade Tre att hitta täckning, trots att en mobil med Tre fungerar utan problem. I Malmö visade det sig omöjligt att få Telia-bredbandet att fungera, vilket enligt Telia bör skyllas på ett temporärt tekniskt problem i nätet just under vårt testtillfälle.

Sammanlagt under testveckan genomförde vi mätningar på 23 orter, och resultatet blev följande:

Glocalnet: 0 misslyckade uppkopplingar
Ice.net: 4 misslyckade uppkopplingar
Tele2: 1 misslyckad uppkoppling
Telenor: 0 misslyckade uppkopplingar
Telia: 1 misslyckad uppkoppling
Tre: 2 misslyckade uppkopplingar

Det ger oss alltså en rangordning för pålitlighet som ser ut så här:

1:a plats: Glocalnet och Telenor
2:a plats: Tele2 och Telia
3:e plats: Tre
4:e plats: Ice.net

En reservation är på sin plats: dessa mätresultat visar alltså ett snitt över landet. naturligtvis finns lokala skillnader i såväl täckning som hastighet. Om du med andra ord vet att du endast kommer att använda ditt bredband på en eller två orter kan en annan operatör mycket väl vara ett bättre val för dig. Ice.net säger sig till exempel ha överlägsen täckning rent geografiskt, något som säkert kan stämma rent teknisk men som inte gav några fördelar under vår testvecka. En enda gång, mitt ute i skogen 65 km öster om Sveg, gav Ice.net oss megabithastighet när de andra operatörerna med nöd och näppe hittade signal. Men det är också enda gången.

Segern i rond 1 går alltså till Telenor och Glocalnet, som uppvisar generellt bäst täckning i vårt test.
Dessa två utmärkte sig även under testperioden genom att höra till de bredbandslösningar som kopplade upp smidigast. Med Telia upplevde vi till exempel vid ett flertal tillfällen att modemet inte hittade någon signal, fast programvaran klart visade att det finns täckning, och först efter ett antal försök lyckades vi koppla upp. Den typen av erfarenheter slapp vi helt med såväl Telenors som Glocalnets modem.

Imorgon ger vi oss i kast med rond 2, där vi bedömer nätens snabbhet och pålitlighet i praktiken.