Till att börja med: få inte panik. Chansen är att säljaren är mer än tillmötesgående. I butikerna lämnas ingen speciell garanti för pixelfel, utan de hänvisar till tillverkarnas olika policy i frågan. Och på tv-sidan har de stora tillverkarna börjat anamma mycket strikta riktlinjer. Men det gäller att vara noga med var teven i fråga kommer från.

– Det går inte att helt lova en pixelfelsfri tv. Fel kommer alltid att ske, även om vi har en väldigt noggrann kvalitetskontroll. Därför är det viktigt att bemötandet från support och service håller hög klass, säger Erik Johannesson, pr-ansvarig för Samsung i Norden. På alla tv-apparater, lcd eller plasma, som är 26 tum eller större så gäller nolltolerans för pixelfel. Och för alla tv som är 37 tum eller större så ingår på plats- eller hämtservice.

Se upp för import

Det är dock viktigt att notera att detta endast gäller för maskiner tillverkade för den svenska marknaden. Det förekommer en del paralellimport, och apparater som inte sålts via Samsung Electronics Norden täcks inte av denna garanti.

– Olika marknader har olika tekniska förutsättningar, och vi kan bara ge denna sorts garantier för modeller som vi vet är tillverkade för den svenska marknaden, säger Erik Johannesson. Ett sätt att kontrollera att det verkligen är en ”svensk” Samsung du köper är att kolla modellbeteckningen. Slutar den med bokstäverna XXE eller XEE är den av rätt sort, och pixelgarantin gäller.

Konkurrenten Philips har en mycket snarlik pixelpolicy.

– Vi har fyra olika serier av tv-apparater, 3000, 5000, 7000 och 9000. De två mer exklusiva produktserierna, 7000 och 9000 har bägge 100 procent pixelgaranti. För de övriga kan det gälla lite olika villkor, beroende på vilken panel som sitter i apparaten. Det är dock alltid nolltolerans på lysande pixlar, säger Pär Josefsson, produktchef på Philips.

Nolltoleransen på pixlar i 7000- och 9000-serien gäller för apparater sålda i Norden via Philips egna kanaler. Är teven köpt via direktimport så gäller samma typ av garantier som för serie 3000 och 5000.

– Pixelgarantin är ett lokalt beslut vi har tagit här. Andelen paneler som har ett pixelfel är ändå så försvinnande liten, teknik, tillverkning och kvalitetskontroll har kommit mycket långt. Att erbjuda total nolltolerans ger kunderna en extra trygghet, och är ett starkt försäljningsargument, säger Pär Josefsson.

”Acceptabla fel”

Så risken att du skulle hamna i konflikt med din leverantör om pixlar i teven får anses vara relativt låg, jämfört med andra fel. Men skulle det ske så kan du få problem. Ett pixelfel är inte automatiskt grund för att reklamera.

Och tittar vi på datorskärmar så gäller andra villkor. Där finns det en ISO-standard, 13406-2, som definierar acceptabla pixelfel enligt följande: Maxinalt antal acceptabla fel på subpixlar är fem för en 17-tumsskärm och sju för en 19-tumsskärm. Ingen av de felande punkterna får sitta närmre varandra än fem millimeter 15 millimeter om det handlar om ljusa pixlar.

Allmänna reklamationsnämnden går på samma linje som tillverkarna, att det är i princip omöjligt att skydda alla miljoner transistorer mot en slocknad punkt.

I ett fall som refereras till på ARNs webb hade en kund reklamerat en datorskärm med en död pixel. Nämnden höll med butiken om att felet var inom marginalen och att skärmen fortfarande kunde sägas fungera. Kunden behövde här visa att han drabbades mycket av den felaktiga pixeln. Så även om bevisbördan för orsaken till felet låg på butiken så blev det upp till kunden att visa att felet var allvarligt nog. Det kunde inte kunden göra, så någon ny tv blev det inte.

Däremot fick kunden rätt på en punkt – han hade inte blivit informerad om att sådana pixelfel kan förekomma, och fick därför rätt till en liten ersättning för besväret.

Men ARN är en möjlighet för den som tycker sig drabbats av ett alltför påtagligt pixelfel, och som ändå får nej från butik och tillverkare. De går efter generella kriterier, så om den enskilda tillverkarens policy är oskäligt slapp, så finns det en chans att få rätt ändå.

Men risken att ARN går på tillverkarens linje är som sagt påtaglig.

Alla delar i vår special om garantier och försäkringar:

  1. Försäkringar och garantier
  2. Konflikt-hantering
  3. Pixelgaranti - så funkar det
  4. Butiksförsäkring - bluff eller välsignelse?
  5. Prylkrångel - direkt ur verkligheten

Läs också: 10 frågor om garanti

Fakta

ARN och ett pixelfelsfall
Här är berättelsen om hur Allmänna Reklamationsnämnden gav både tillverkaren och kunden lite rätt var i en konflikt om en felaktig pixel.
http://www.arn.se/praxis_referatiurval/vanligafall/Kop-av-varor/Allmant/Pixelfel-pa-datorskarm/

Vad är en död pixel?

Here comes the science. Allt du som prompt vill veta behöver veta om döda pixlar, ljusa pixlar och färgade pixlar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Defective_pixel