De flesta tv-apparater är tyvärr felinställda när du slår på dem hemma, även om du använder förinställda lägen vars namn antyder att du ska få en naturtrogen bild. I regel fläskar tillverkarna på med för mycket färger och maxad kontrast. Detta för att apparaten ska ge intrycket av att leverera mest tryck i bilden när den visas i butik sida vid sida med ett gäng konkurrentmodeller.

Men när du väl sitter hemma i tv-soffan upptäcker du snart att det ger en del oönskade bieffekter. Som att skådespelarna ständigt är röda i ansiktet och ljusa detaljer ”fräter ut” i bilden.

Känner du igen dig? Då är det dags att kalibrera tv:n! Visst kan du låta ett proffs göra jobbet, då får du i regel ut ännu mer av din tv, men du kan förbättra bilden radikalt själv om du bara vet vilka reglage du skall dra i och vad du skall titta efter.

Vi går igenom hur du gör med hjälp av testskivan Digital Video Essentials (som bland annat finns att köpa här för 297 kr) men det finns även andra alternativ med liknande testbilder som går lika bra.

1. Undvik dynamiskt läge

Det första du bör göra innan du sätter igång är att ställa in din tv i ”standard”- alternativt ”film”-läge. Eller ännu hellre om det finns förinställda ISF-lägen eller kanske ett THX-läge. Dessa brukar vara bra inställda från början även om du ändå bör kalibrera bilden utifrån ditt rums förutsättningar, och din bildkälla. Ofta är så kallat dynamiskt läge förvalt i tv:n och detta är inte bra att utgå från när du ställer in bilden.

Kontrollera sedan att din bildkälla (dvd-spelare, blu ray-spelare, spelkonsol) är ansluten med bästa möjliga kablage (hdmi) och att du inte gjort några inställningar i denna som påverkar bilden. Många bildkällor har exempelvis inställningar för färgomfång och hdmi-svärta som du bör kontrollera är rätt inställda för din tv. Därefter är det dags att stoppa i testskivan.

ljusstyrka
Inställningen för ljusstyrka är egentligen svartnivån i bilden.

2. Ljusstyrka/svartnivå

Ljusstyrkan, som på kalibreringsspråk benämns ”svartnivån”, är steg ett när vi ställer in bilden. Här bestäms detaljåtergivningen i mörka partier liksom svartnivån i bilden. Gå in i Program Guide – Reference Materials – Display Setup Patterns på testskivan, här hittar du alla testbilder vi använder i guiden. Gå till bild 2 där du ser en gråskala i mitten med staplarna på sidorna. De innersta staplarna visar fyra procent ljusare än svart, nästa stapel två procent ljusare än svart och de yttersta staplarna är svartare än den svarta bakgrunden, och skall alltså inte synas.

Höj nu ljusstyrkan tills du ser alla tre staplarna (eller i alla fall de två innersta paren, beroende på om din dvd-spelare visar de yttersta). Därefter sänker du stegvis ljusstyrkan tills de yttersta staplarna samt tvåprocentstapeln försvinner in i bakgrunden. Höj sedan steg för steg tills tvåprocentarna precis börjar synas. Nu har du en bra svartnivåinställning att utgå ifrån. Om din tv har andra parametrar för att justera svärtan kan du testa att justera även dessa.

Kontrast
Kontrasten är nästan alltid för högt ställd i tv-apparaters förinställda bildlägen.

3. Kontrast/vitnivå

Nästa steg är att ställa in kontrasten (vitnivån), ett värde som ofta är för högt ställt vilket ger onödiga bildstörningar och utfrätta ljusa partier i bilden. Under ”Display Setup Patterns” på kalibreringsskivan, gå till bild 14. Det intressanta här är gråskalan i botten. Längst ut till höger finns ett antal vita fält och de yttersta är vitare än vitt.

Höj kontrasten tills de ljusa fälten flyter ihop, och sänk sedan stegvis tills du når en nivå där fältet ovanför den högra streckade linjen (som indikerar absolut vitt) precis blir synligt som ett eget färgfält. Höj ytterligare tills även nästa fält till höger om absolut vitt blir synligt, men sedan är det stopp. Nu skall du ha en bra kontrastinställning att utgå ifrån innan vi går vidare.

Ett bra sätt att upptäcka om kontrasten i din tv är för högt ställd, om du inte har tillgång till en bra testbild, är att titta på en scen med ljusa moln. Försvinner detaljer här är det ett tecken på att ljusa partier fräter ut, testa i så fall att gradvis sänka kontrasten och istället kompensera med att öka upp ljusstyrkan i små steg.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Ordlista Bildinställningar
Färg/färgmättnad (Saturation)
En beteckning på färgintensiteten på respektive separerad grundfärg.

Färgbalans
Möjligheten att påverka respektive grundfärgs individuella färgstyrka.

Färgtemperatur
Övergripande färginställning. Standarden för neutrala färger är 6500K (Kelvingrader) som ofta heter ”normal” eller ”neutral”.

Färgton
Ofta ett enklare (och mer begränsat) alternativ till att ställa rgb-färgbalans.

Gamma
Förenklat en inställningsparameter för att justera ljusstyrkan vid olika gråskalenivåer.

Hue/tint
Bestämmer färgbalansen mellan grönt och lila, gäller endast ntsc-standarden

Kontrast
Skillnaden mellan bildens ljusaste och mörkaste del.

Svartnivå (Black level)
Annat namn för ljusstyrka.

Vitnivå (White level)
Annat namn för kontrast

Tre saker att tänka på
Dagsljus eller biomörker? Tänk på att du kalibrerar bilden med samma ljusförutsättningar som när du tittar. Ett tips är att göra en dag- och en kvällskalibrering och sedan sparar båda lägena.

Skala i rätt maskin. Tv-apparater skalar alltid om inkommande bildsignal till bildpanelen men du kan oftast välja att låta dvd/bluray-spelaren göra jobbet. Testa vilken apparat som gör det bäst genom att växla mellan att skicka ut standardupplöst- och uppskalad signal till tv:n och jämför resultatet på nära håll.

Optimal signal. Om du använder scartanslutning, se till att dvd-spelaren skickar ut rgb-signal som ger bästa möjliga bild via denna kontakt.

Autokalibrering
En hel del tv-apparater har funktioner för att automatiskt justera vissa bildparametrar utifrån ljuset i tv-rummet. Våra tester visar att funktionen fungerar hyfsat bra men för optimal bild krävs ändå en manuell kalibrering som utgångsläge.

Kalibrering med kamera
Det finns flera paket att köpa där du får med en liten kamera som du fäster på tv-skärmen. Denna läser sedan av färger och andra inställningar vilket underlättar för kalibreringen. Tidigare har den här typen av lösningar varit för dyra för att vara aktuella för privatpersoner men så är inte fallet i dag.