Bild från technology reviewNokias forskningsteam arbetar på en laddningsteknik där elektriciteten hämtas från radiovågor i luften. Tekniken ska slutligen leda till att mobiltelefonerna inte behöver laddas upp av en separat laddare, istället håller den sig i ständig form tack vare omgivningen. Elektriciteten hämtas från tv-master, mobilantenner och wifi-sändare genom att den konverterar deras signaler.

Nuvarande prototyp kan bara ge 3-5 milliwatt. Men Nokia arbetar på en prototyp som ska kunna suga ut 50 milliwatt vilket motsvarar en långsam uppladdning av en avstängd mobiltelefon.

Den färdiga prylen ska fungera ungefär på samma sätt som rfid, den ska omvandla elektromagnetiska vågor till elektriska signaler. För att kunna mjölka ut så mycket som möjligt ska den dessutom arbeta på flera olika frekvenser, från 500 megahertz till 10 gigahertz.

Andra forskare menar att Nokias mål på 50 milliwatt kommer bli svårt att uppnå men att potentialen för en sådan produkt är gigantisk. Nokia själva säger att vi bör se produkter med tekniken inom tre till fem år. Tanken är att den sedan ska kombineras med solceller och annat längre fram.