Efter ett par månaders testande med speciella robotar som assistenter till lärare i Sydkorea har regeringen bestämt att man ska testa det i hela landet, skriver Plastic pals.

Under 2011 investerar landet runt motsvarande 9 miljoner amerikanska dollar i systemet och under 2012 hela motsvarande 36 miljoner dollar under 2012. Då ska robotlärarna finnas på 500 förskolor i Sydkorea. Under 2013 växer det ytterligare och ska omfatta 8 000 förskolor och dagis.

Om robotförsöket är framgångsrikt efter två år kommer man även utöka till landets grundskolor. Med robotarna kan föräldrarna koppla upp sig till sina barns klassrum för att skicka meddelanden och se hur barnen lär sig.