Landsbegränsningar av olika slag drabbar oss i lilla Sverige ganska ofta. Vår ringa storlek är en av de vanligare bortförklaringarna, därmed även att vi har ett väldigt litet språk.

Nu har Microsoft berättat hur det ligger till med Windows Phone 7 och dess tjänster för europeiska länder. Sedan tidigare vet vi att systemet enbart kommer att lanseras på engelska här, tills Microsoft behagar uppdatera sitt nya system med svenskt språkstöd. De pratar om EFIGS-längder och motsatsen non-EFIGS. Versalförkortningen innebär engelska, Franska, Italienska, Tyska och Spanska och det är de länder som talar något av dessa språk som huvudsakligen kommer att få tillgång till alla tjänster i Windows Phone 7.Tidiga Windows Phone 7 saknar stöd för Xbox i Sverige

Vi svenskar kommer, trots att vi bara får engelska telefoner, att drabbas på följande sätt:
• Begränsad app-butik
• Inget Xbox-stöd alls
• Inget Zune-stöd alls
• Inget lokaliserat tangentbord (alltså svenska tecken)
• Enbart webb och mailinnehåll kommer att kunna visa svenska tecken

Nu är vi svenskar ganska bra överlag på engelska och möjligheten att skriva på svenska är bökig, men fortfarande möjlig. Men i och med att vi får engelska telefoner är det fullständigt befängt att vi snuvas på vissa tjänster. Marketplace och Xbox Live är ju redan igång här.