Detta är del 5 i M3:s special om 4g, glöm inte att läsa de andra delarna.
Del 1: Historien om 4g
Del 2: De har snabbast 4g
Del 3: Så fungerar 4g
Del 4: Snabb utbyggnad av 4g
Del 5: Efter 4g - framtidens mobilnät

Vi står inför en ny generation mobilnät som precis har börjat rullas ut i Sverige. Och det är väl precis då man ska tillfället i akt och blicka framåt och fundera på vad som händer sen. Vad kommer efter 4g? Kommer det komma ett 5g? Operatörerna är inte så intresserade av att prata om vad som komma skall upptäckte vi.

Dels är de inte de som leder utvecklingen rent tekniskt, dels vill de nog att konsumenterna ska satsa på 4g och leva i nuet. Men teknikföretagen jobbar förstås redan nu på att optimera och effektivisera framtidens tekniker.

Tioårsintervaller
Om man tittar historiskt på mobilutvecklingen ser vi att den första generationen, nmt, kom 1981. Tio år senare, 1991, blir det digitalt i och med andra generationens mobilnät: gsm. Spola fram tio år igen till 2001 och vi har 3g. Ytterligare 10 år framåt och vi är i nutid och 4g står redo att ta över. Så vad händer 2021? Då måste väl 5g komma?

Erik Ekudden på Ericsson

Vi tog kontakt med föregångarna på området. Inga mindre än självaste Ericsson som i mångt och mycket har format utvecklingen av mobiltelefonin runt om i världen. Erik Ekudden har den engelska titeln Vice President & Head of Technology Strategies på Ericsson och berättar för oss om framtiden. Han menar på att termer likt 3g och 4g alltmer förlorar sin roll. Tittar man på när 3g kom så hade den första tekniken stöd för datahastigheter på 384 kilobit per sekund. Idag har man utvecklat en av teknikerna inom 3g – HSPA – som nu kan ge maxhastigheter på upp till 84 megabit per sekund. Så generationsfrågan blir lite mindre relevant. LTE, som vi kallar 4g i Sverige, har maxhastigheter just nu på uppemot några hundra megabit per sekund. Men det är bara i dagsläget.

- Ericsson demonstrerade 1,2 gigabit per sekund med LTE i Barcelona redan 2010. Det som begränsar maxhastigheten är i första hand hur mycket spektrum man har tillgång till och hur lång räckvidd som önskas, säger Erik Ekudden. Men vi är bara i början av den mobila bredbandsutvecklingen. Utvecklingen fortsätter de kommande tio åren inom radioområdet för att nå högre hastigheter, högre kapacitet, lägre fördröjning, lägre effektförbrukning och så vidare. Det blir en gradvis höjning av prestanda och det kommer gälla för både HSPA och LTE.

Den stora skillnaden mellan de olika generationerna av mobilsystem har hittills varit just spektrumet, det vill säga hur radiofrekvenserna kan användas. Det här är ett globalt arbete som kräver att regeringar och myndigheter runtom i hela världen samarbetar för att harmonisera det trådlösa spektrumet och på så sätt möjliggöra för nyare och mer effektiva trådlösa kommunikationstekniker.

Framtiden kommer krypande

Det verkar alltså inte vara lika lätt att se övergången till en ny generation efter 4g. Inte lika tydligt som när vi gick från det analoga nmt till det digitala gsm. Det var ett paradigmskifte och ett fundamentalt nytt system. Skillnaderna nu blir inte lika påtagliga över en natt, istället är det uppgraderingar och effektiviseringar som implementeras i det befintliga mobilsystemet. Erik Ekudden igen:

- Det är troligt att vi 2020 har ny teknologi som skiljer sig väsentligt från dagens och den kommer användas både för uppgraderingar av dagens system och för det nya. Kraftfullare processorer kommer också leda till nya radioaccesslösningar baserade på mer avancerad signalbehandling. I grunden är det begränsade spektrumet en drivkraft för effektivisering, ny teknik och nya system under överskådlig tid.

Det har också pratats mycket om att det fasta bredbandet nu sjunger på sista versen. Det mobila blir så snabbt och det finns egentligen ingen anledning att sitta kvar på sitt adsl-modem när framtiden springer förbi utanför fönstret. Men Erik Ekudden tror inte riktigt på den utvecklingen:

- Fibernät har kapacitet och effektivitet som fortsatt gör det attraktivt att nå fasta platser, som hus och basstationer. För accessen kommer den fasta bredbandspenetrationen öka de kommande 10 åren, men ökningstakten för mobilt bredband med HSPA och LTE är avsevärt större. Redan 2015 kommer runt 3,5 miljarder användare globalt att nå internet med mobilt bredband, vilket är mer än fem gånger fler än de fasta anslutningarna.

Bredbandet lever kvar

Vi kan alltså inte peka på en teknik och säga att det är den som blir 5g. Vi kommer under de kommande tio åren se utvecklingar av befintlig teknik men även helt nya tekniker som med all säkerhet höjer taket avsevärt på hastigheten inom de mobila näten. Och vi kommer inte att bli av med våra fasta bredband.

- Fast bredband är fortsatt effektivt för att nå fasta platser när datamängderna är stora som till exempel för hdtv till hemmen. Har man fast bredband till hemmet kommer dock många prylar i hemmet ha en trådlös anslutning inom hemmet. Men, skalfördelarna och den låga kostnaden för mobilt bredband gör att allt som har nytta av att vara uppkopplat också kommer att vara det framöver genom HSPA och LTE. Det är ett av skälen till vår vision om 50 miljarder mobilt uppkopplade prylar år 2020.

Det är svårt att sia om framtiden. Men det är glädjande att Ericsson har en vision om 50 miljarder uppkopplade prylar år 2020. Även om det bara är hälften av M3:s vision. Klart är att vi lever i otroligt spännande tider där allt mer blir uppkopplat och hastigheterna och tillgängligheten bara ökar. Hurra för framtiden!