Beslutet innebär att den som köper en tv från Grundigs nya serie av modeller också kan få hd-sändningar från Com Hem utan större problem. Allt man behöver är en hd-modul som sätts in i tv-apparaten, och självklart ett abonnemang från Com Hem.

Det är Grundigs nya plattform Digi SX, alltså tv-apparater med en inbyggd hd-box, som kan dra nytta av det här. Alla modeller från Vision 3 LCD till Fine Arts LED har Digi SX.

Du kan läsa mer om Com Hems hd-modul på hemsidan här.