Sprider luktlös doft av svett
Maskinen fungerar genom att du ansluter en gasolflaska till den. Gasolen omvandlas genom en kemisk process till koldioxid som släpps ut och lockar till sig mygg och knott. Dessutom för du in en tablett med ämnet oktenol som ytterligare lockar till sig de stickande och bitande insekterna. Oktenol är ett ämne som människor utsöndrar genom andning och svett, och förmodligen luktar som nybakat bröd eller något annat gott för insekterna.
När de sedan kommer nära maskinen och oktenolutsöndringen sitter det fiffigt nog en fläkt som suger in odjuren i maskinen där de fastnar i ett filter och helt sonika till slut torkar ut och dör. Ja det må vara hemskt, men har du uppehållit dig i ett mygg- eller knotthål så kan du helt enkelt inte längre känna empati med dessa oskyldiga insekter.


En av massgravarna för knott och mygg.

Börja i tid
Tanken är också att du ska börja med användningen innan populationerna har tagit sig. De första knotten och myggen ska således fastna i maskinen och dö innan de hinner etablera årets nya population. Vi testade maskinen under två tillfällen där den första gången var förra året mitt under brinnande mygg- och knottsäsong. Efter ett par dagar var filtret fyllt med en kompott av mygg och knott, men helt fritt från flygfän blev det inte. När vi detta år satte igång maskinen i början av maj gick det desto bättre. I början fångade vi en hel del enormt stora mygg, de som övervintrar för att sätta igång årets myggfamilj. Men efter några veckor började knotten istället ta över som det största innehållet i filtret. Som mest kunde vi tömma ett par deciliter knott per dygn. Dessa deciliter tömde vi givetvis i massgravar på strategiska ställen för att visa knotten vad de hade att vänta sig om de närmade sig.

Fakta

Pris: 4 000 kr
Information från: Acreto, www.acreto.se

Täckningsyta: upp till 2000 m2
Anslutning: 220 volt
Drivmedel: Gasol

Alternativen
Om du tycker att priset är för högt kan den ekologiska varianten vara intressant att titta närmare på. En fladdermus kan äta uppemot 7000 mygg under en natt, och det går att bygga holkar för just fladdermöss. Se http://bit.ly/ay1bzT för mer information.