Många appar som är gratis i Google Play Store går runt tack vare reklam. Men en ny undersökning gjord av forskare på North Carolina State University visar att den här reklamen inte alltid är helt säker för användaren.

Appar som innehåller "ad libraries", reklambibliotek, hämtar nämligen reklam från servrar. Av 100 000 appar som undersöktes så kunde 297 utgöra allvarliga hot mot mobilen.

- Att köra kod nerladdad från internet är problematiskt eftersom koden kan vara vadsomhelst. Den kan till exempel potentiellt starta en "root exploit"-attack som tar över din telefon - något som demonstrerades nyligen i den skadliga Androidappen Rootsmart, kommenterar doktor Xuxian Jiang som varit med och skrivit en rapport om undersökningen.

De 297 appar som uppmärksammades gjorde det här på ett osäkert sätt, men representerar också extremer i undersökningen enligt doktor Xuxian Jiang. Problemet ligger i att en app i sig inte behöver vara skadlig, utan det räcker om reklambiblioteket kopplat till appen är det.

Universitet uppmanar både Google, Apple och andra plattformsutvecklare att arbeta med reklambiblioteken för att öka säkerheten i framtida appar.

Du kan läsa hela rapporten här.