Det här är del 2 i M3:s special om trådlös el. Läs även de övriga delarna:

Del 1: Den trådlösa elens hundraåriga historia

Trådlös el fungerar genom generellt två olika tekniker som funnits sedan länge. Det gäller induktion och mikrovågor. Mikrovågorna på mycket längre avstånd än induktion, men saknar effektiviteten. Det handlar om utnyttjandet av vågor eller fält.

Elektromagnetisk induktion har funnits i konsumenternas händer i omkring 20 år. Redan på det tidiga 90-talet kom de första eltandborstarna som laddades med induktion.

Magnetiska fält skapar elektricitet
Men för att förstå sig på induktionstekniken behöver man först förstå att magnetiska fält kan skapa elektriska fält, och magnetiska fält skapar elektriska fält. Skapar man en elektrisk loop genom en spole med ledande material som till exempel koppar, skapar man också ett magnetiskt fält runt spolen. Tar man sedan en likadan spole, med ledande koppar, och för in i det magnetiska fältet, så läcker lite av elektriciteten över till den andra spolen. Denna teknik används i väldigt liten skala i tidigarenämnda eltandborstar.

Naturligtvis är den tekniken som finns i produkterna som tas fram idag mycket mer förfinade än så, och verkningsgraden ligger oftast över 80 procent.

– Det här är det som många jobbar på detta ute i världen. Och alla vill vara först, säger Göran Engdahl, Göran Engdahl, professor i elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.

Bland annat finns amerikanska företaget Witricity, som kallar sig själva för teknik-möjliggörare. Företaget har kommit långt i utvecklingen och erbjuder många trådlösa tekniker till sina företagspartner, men producerar inga produkter själva. Utöver det forskar även Sony på området, men vill inte säga mer än så. Och just att så många samtidigt försöker hitta en lösning kan leda till problem.

– Alla har olika standard i början, och då blir det många icke-kompatibla system, säger Göran Engdahl.
Men det finns faktiskt en standard, utvecklad av organisationen Wireless Power Consortium (WPC). Standarden skrivs ut Qi, men uttalas ”chee”. Den rör trådlösa mottagare och sändare. Standarden ska visa på kompatibilitet.

– Allt med Qi-loggan är testat, och man vet att den funkar. Likt bluetooth, om produkten och laddaren har loggan funkar de tillsammans, säger Menno Treffers, ordförande för WPC.
Framför allt är det mobiltelefoner WPC fokuserat på, och i Japan har man kommit långt på området, där många nya mobiltelefoner har standarden. Där har både tillverkare och operatörer anammat standarden. Men i Europa går det långsammare.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning