För att få lite inblick i hur Mars är uppbyggd som planet planerar Nasa att skicka upp ytterligare en rymdsond, Insight. Namnet är en akronym för "Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport". Kort sagt är det en sond som ska undersöka om Mars är uppbyggt av en fast eller flytande kärna, och varför planeten tycks sakna de tektoniska plattor som vår egen planet består av.

Uppskjutningsdatumet är satt till någon gång under 2016, och mer bestämt ska landningen på Mars ske september 2016. Med andra ord har Curiosity gott om tid på sig att fortsätta undersöka den röda planetens yta och skjuta småsten med laser.

Insight bygger på samma design och komponenter som sonden Phoenix, från 2007, för att hålla kostnaden nere och samarbetar med franska och tyska forskare för att utrusta Insight med de sonder som ska skickas ner under planetens ytskikt.

Insight ska stanna på Mars under två år, och under den tiden berika Nasa med närmare 29 GB av data om hur planeten ser ut på insidan, något som varit omöjligt att veta från rymdobservationer eller sonder som Curiosity.