I dag låser du upp din Iphone genom att dra en ikon med en pil från vänster till höger längs en rak sträcka. Det kan komma att ändra sig i framtiden efter att Apple har beviljats ett patent som breddar funktionen för låsskärmen. Det kan också innebära problem för Androidmobiler som idag har varit tvungna att hitta lösningar för att komma runt det första patentet från 2010.

De nya reglerna för låsskärmen säger att det inte längre behöver finnas en bestämd sträcka som låsikonen ska föras längs, eller något specifikt område den behöver sluta vid för att låsa upp skärmen. Med andra ord förefaller det som om processen kan se ut lite hur som helst, och påminner mer om hur du låser upp exempelvis Samsungmobiler i Android.

Och det nya patentet kan innebära fler problem för Android och tillverkarna av mobilerna med den plattformen. De måste nu hitta sätt att gå runt de regler som satts av Apple i patentet, och eftersom de är bredare än förut kan det betyda att vi får se ännu fler stämningsansökningar än förut.

Enligt The Verge så fungerar det amerikanska patentsystemet på det här sättet, med att företag kan uppdatera sina ansökningar för att bredda kraven från det första godkända patentet.