Om tre månader kommer det bli dyrare att köpa externa hårddiskar och usb-minnen. En grundavgift på 80 kronor kommer ersätta dagens tillfälliga 40 kronor för externa hårddiskar och varje GB kommer kosta 1 krona extra för usb-minnen med större utrymme än 2 GB. Maxgränsen är 80 GB, alltså maximalt 80 kronor även för usb-minnen. Detta efter att en skiljenämnd har nått ett beslut i fallet mellan Copyswede och UMA, Universalmediaalliansen.

Anledningen till beslutet är att skiljenämnden har gått på Copyswedes linje och anser att externa hårddiskar och usb-minnen är "särskilt ägnade" för privatkopiering. Tanken med skatten är att upphovsmakare till musik, film och annan sorts media ska få ersättning även om materialet sprids via dessa enheter.

- Dagens avgörande av skiljenämnden är olyckligt. Det visar prov på att gå i otakt med tiden och är ett tydligt exempel på svårigheten att juridiskt navigera på marknader med snabb teknisk utveckling och stor innovationskraft, säger Klas Elm, vd för Elektronikbranschen i ett pressmeddelande.

Elektronikbranschen har redan från början motsatt sig den så kallade kassettskatten, och tycker att det är et bakåtsträvande sätt att ersätta upphovsmakare.

- Ingen ifrågasätter upphovsmäns rätt att få betalt för sina alster. Men att via gårdagens kassettbandsskatt ta betalt av dagens konsumenter som köper ett USB-minne eller en hårddisk är inte rätt väg, säger Klas Elm.

Copyswede är av en annan uppfattning och vd Mattias Åkerlind fäller följande uttalande i ett pressmeddelande på företagets sajt:

- Dagens utslag i skiljenämnden visar att upphovsrättslagen är väl rustad att följa den tekniska utvecklingen så som den är tänkt att göra. Nämndens beslut understryker också det självklara i att möjligheten att kopiera för privat bruk förutsätter att rättighetshavarna också kompenseras för den kopiering som sker.

Nu dröjer det alltså tre månader tills beslutet vinner laga kraft och den nya avgiften börjar gälla. Vad tycker ni om skiljenämndens beslut? Kommer ni hamstra hårddiskar under julen eller välkomna de höjda priserna?


Bild: Shutterstock / Pixel Embargo