I förrgår kom en skiljenämnd fram till att avgiften på externa hårddiskar och usb-minnen ska ligga på 80 kronor för de förstnämnda och 1 krona per GB upp till 80 GB för usb-minnen. Striden stod mellan organisationen Copyswede och UMA (Universalmediaalliansen) som ogillar avgiften.

Samtidigt som det här målet har avslutats så pågår en rättslig strid mellan Copyswede och Sony Mobile. Sony Mobile stämdes i somras av Copyswede för att de inte vill ha samma typ av avgift på mobiltelefoner. Frågan är aktuell nu när skiljenämnden har dömt till Copyswedes fördel eftersom många tror att det beslutet kan vara vägledande i målet mot Sony Mobile som avgörs i Lunds tingsrätt.

- Parterna har presenterat sin respektive inställning och nästa steg blir att domstolen kommer att hålla en muntlig förberedelse, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede i en intervju med M3.

Mattias Åkerlind säger att Copyswede är glada över beslutet från skiljenämnden, men påpekar att de inte vet hur det påverkar mobilbranschens inställning.

Enligt Mattias Åkerlind har Copyswede sedan 2009 fört diskussioner med mobiltillverkarna angående den här avgiften. Allt kulminerade i somras när ett kravbrev skickades ut till tillverkarna där Copyswede begärde att avgiften för mobiltelefoner ska vara samma som för mp3-spelare, det vill säga 3 kronor och 50 öre per GB. Sony Mobile och flera andra frånsade sig kravet vilket ledde till rättsliga åtgärder.

- Eftersom mobilbranschen och mobiltillverkarna inte har varit intresserade av att diskutera ersättningen på mobiltelefoner har vi fått ta hjälp av en domstol för att lösa frågan, säger Mattias Åkerlind.

Samsung: Copyswede kommer förlora
Samsung är av en annan uppfattning. Rickard Andersson, presskontakt för telekom- och it-produkter på Samsung, vidarebefordrar företagets syn på frågan via mejl:

- Mot bakgrund av hur den svenska lagstiftningen och dess förarbeten är utformade på detta område anser vi på Samsung att Copyswede saknar grund i frågan och att privatkopieringsavgift på mobiltelefoner alltså inte kan utkrävas. Därmed tror vi heller inte att Copyswede kommer att vinna målet.

Samsung motsäger sig helt avgiften för mobiltelefoner och menar att de här apparaterna, till skillnad från externa hårddiskar och usb-minnen, inte är "särskilt ägnade" för privatkopiering. Vi frågar Samsung varför diskussionerna enligt Mattias Åkerlind har uteblivit.

- Samsung är som sagt övertygade om att det saknas lagligt stöd för Copyswede att kräva privatkopieringsavgift på mobiltelefoner. Eftersom vår ståndpunkt i denna fråga skiljer sig från den som Copyswede förträder är det svårt att finna grund för en diskussion. Vi följer behandlingen av den här typen av frågor noggrant och har i dessa sammanhang löpande kontakt och för diskussioner med många olika intressenter.