Striden om begreppet
Mattias Åkerlind pekar på att begreppet "särskilt ägnade" för privatkopiering nu kan tolkas på ett bredare sätt än tidigare och att det kan ligga till grund för en vinnande dom i tingsrätten.

- Det som är positivt är att gårdagens beslut från skiljenämnden pekar på att begreppet "särskilt ägnade" ska förstås i vid mening. Mobilbranschen och elektronikbranschen har tidigare velat tolka begreppet väldigt smalt.

Samsung är dock övertygade om att skiljenämndens beslut kommer ha väldigt liten påverkan på vad som sker mellan Copyswede och Sony Mobile.

- Vi vill gärna passa på att understryka att den skiljedom som kom i veckan i ett mål mellan å ena sidan Copyswede och å andra sidan vissa företag som tillverkar och eller importerar USB-minnen eller externa hårddiskar inte har någon som helst prejudicerande effekt på det här området. En uttolkning av hur upphovsrättslagens regler om privatkopieringsavgift ska tolkas kan enbart uppnås efter en process i allmän domstol som slutar med ett prejudicerande avgörande i Högsta Domstolen.

Att mobiltelefoner skulle omfattas av begreppet "särskilt ägnade" när det gäller privatkopiering är någonting som Samsung menar är ohållbart. Enligt dem är dagens mobiltelefon en "multifunktionell anordning" som används för att ringa, sms:a, surfa, skicka mejl och mycket annat.

- Vi inser ju att de här produkterna idag är multifunktionella och inte bara används för att lagra upphovsrättsskyddat material. Det är enkelt att lagra material på de här produkterna och branschen marknadsför dem också som enkla att lagra på. Sedan erbjuder det svenska systemet en flexibel ordning med möjlighet att sätta ner avgiften under vissa omständigheter, säger Mattias Åkerlind.