Vem drabbas i slutändan?
Just denna uteblivna diskussion kring avgiften verkar vara det ställe där skon klämmer som mest, åtminstone enligt Mattias Åkerlind. Copyswedes inställning är att avgiften är oundviklig och det rör sig om att justera den till en rimlig nivå, medan Samsung och Sony Mobile hävdar att avgiften är orimlig till att börja med.

Om kraven från Copyswede går igenom i Lunds tingsrätt innebär det inte bara att mobiltelefonerna kommer gå upp i pris, utan att ersättningsskyldigheten gäller från 2009.

- Kraven vi ställer mot mobilbranschen är retroaktiva från 2009, för det var då vi inledde en diskussion med branschen. Sedan dess har vi försökt diskutera ersättningens nivå, men deras inställning är att det inte ska finnas någon avgift alls. Det är inte rimligt att branschen skulle slippa betala för några år, men domstolen kan ju besluta att avgiften inte ska göras retroaktiv, säger Mattias Åkerlind.

Enligt Åkerlind rör det sig om en "relativt liten kostnad" i förhållande till vad mobiltelefoner kostar idag, och att det är en kostnad som tillverkarna får stå för. Men Samsung menar att det i slutändan är konsumenten som får betala.

- En aspekt som vi på Samsung anser ibland faller bort när frågan om Copyswedes krav på privatkopieringsavgift på mobiltelefoner är rimliga eller inte diskuteras, är att Copyswedes krav i praktiken riktar sig mot konsumenterna eftersom eventuell privatkopieringsavgift enligt lagstiftningen och rättspraxis ska föras vidare så att den i slutänden landar på konsumenterna genom att avgiften tas ut på varans slutpris. Detta är ett viktigt skäl till att vi bestrider Copyswedes krav eftersom att vi anser att Copyswede saknar laglig grund för att kräva ersättning baserat på våra kunders köp och användning av mobiltelefoner.


Bild: Shutterstock / Monkey Business Images