Granskningen, som har gjorts av myndigheter i EU:s medlemsländer, visar att de största problemen är oskäliga avtalsvillkor, dålig information om ångerrätt och bristande information om företagens identitet och adress.

Oskäliga avtalsvillkor är det nästan 70 procent av butikerna som slarvar med. Avtalsvillkoren kan till exempel vara att butikerna fråntar ansvar om den nerladdade produkten förstör användarens hårdvaran eller att användaren inte får kräva en ny produkt eller eller kräva ersättning om den nerladdade produkten inte fungerar som den ska.

Av dessa 333 webbutiker var 17 svenska, varav 15 av dessa fick anmärkningar.

EUs pressmeddelande går att läsa här: Europeiska kommissionen