Vi blir bara äldre och äldre. Men än har vi inte löst livets alla gåtor, de sjukdomar och problem som finns eller hur vi ska övervinna döden. Så det är egentligen inte så konstigt att det är fler än Austin Powers och Dr. Evil som gått i tankar att frysa ned sig själva för att spara sig till framtiden. Det finns faktiskt de som vill göra det i verkligheten med – så även i Sverige.

Förhoppningarna kan handla om allt från att de ska ha funnit botemedel mot livshotande sjukdomar, till att helt enkelt ha en vilja om att få leva för evigt.

Simon Cowell är en av de kändisar som funderar på kryonik.

– Det är som en försäkring. Om det inte fungerar så gör det inte, men om det fungerar kommer jag att bli lycklig, säger Simon Cowell i en intervju med GQ.

Så går det till
En av de mest välkända organisationerna när det kommer till kryonik är Cryonics Institute. Deras slogan lyder: Your last best chance for life – eller Din sista bästa chans till liv. Dess medlemmar har ingått avtal om att deras kroppar ska frysas ner efter det att de avlidit – du får enligt lag inte frysa ned levande människor – för att sedan tinas upp när det finns teknik som möjliggör detta. En annan välkänd organisation är Alcor Life Extension Foundation.

Hos dessa organisationer finns ett hundratal människor och husdjur nedfrysta, med förhoppningen om att en dag få vakna igen. Organisationerna ifråga menar att det inte handlar om att väcka döda till liv, utan att det snarare är en fråga om en form av återupplivning och livsuppehållande åtgärder.

Kropparna förvaras upp och ner i flytande kväve i stora metallcisterner i en lagerlokal. De är nedfrysta till -196 grader för att nedbrytningen i kroppen ska bli så försumbar som möjligt.

Organisationerna tillämpar sist in först ut-metoden. Således är det de som senast blev nedfrysta som kommer att tinas upp först om den dagen kommer då de finner en lämplig teknik för detta.

Det finns inga garantier
När döden inträffar gäller det att kyla ned personen så snart som möjligt. Nedbrytningen av kroppen sätter igång så fort personen avlidit och det är därför av största vikt att få kroppen så kall som möjligt så fort som möjligt. Ett isbad direkt efter att döden inträffat är något som många rekommenderar. Hur, och ens om, detta kan lösas beror dock helt på hur och var döden inträffar. Det måste finnas rätt förutsättningar.

Första hindret handlar med andra ord om att den som avlider snabbt måste ha någon på plats som kan kyla ned kroppen. I USA kan du betala för att ha ett team som står på standby för att hjälpa till. I England har ett gäng kryonister löst problemet genom att gå samman. De övar på omhändertagandet av kroppar just för att kunna hjälpa varandra den dagen någon går bort.

Nästa problem är själva nedfrysningen. Här finns det ganska god kunskap idag men den är långt ifrån felfri. När forskare ska frysa ned celler går det ut på att eliminera iskristaller i cellernas inre. Samma sak gäller nedfrysning av kroppar. Egentligen handlar det inte om en nedfrysning längre, de använder istället en teknik som kallas för vitrifikation.

- Det fungerar som så att du har en vätska och den blir till glas istället för is. Ordstammen vitri betyder glas. Det är fortfarande is vi talar om men inte iordnad form utan i amorf form, med andra ord oordnade vattenmolekyler, en sådan oordning råder i materialet glas. Detta tillstånd kan i viss omfattning uppnås om man fryser oerhört snabbt, eller om man tillför en kryoprotektion som motverkar iskristallbildning. I det senare fallet tolereras lägre hastigheter, säger Bengt R Johansson som är professor på Göteborgs Universitet.

När de ska förbereda kroppen töms den först på vatten, och vattnet ersätts med ett slags antifrysvätska som inte expanderar vid minusgrader. Kroppen kyls sedan ned, utan att frysas till is, och molekylerna rör sig allt saktare. Men trots detta skadas ändå en del av cellerna både innan nedfrysningen kan påbörjas och under själva processen.

- Jag tycker att de är scharlataner rent ut sagt de där organisationerna, lurendrejare. Jag jobbar med just vitrifiering. När vi ska vitrifiera vävnad - och då talar vi om färsk eller fixerad vävnad på 50-100 mikrogram - så använder vi avancerade maskiner och de bästa processerna som finns idag för att undvika iskristaller i största möjliga mån. Ytan klarar sig, men trots detta bildas iskristaller i mitten, säger Bengt R Johansson och fortsätter:

- Tänk då att dessa organisationer talar om att göra detta på en hel människokropp med förenklade medel. De sprutar in glykol, eller något motsvarande, i blodbanan och säger att detta ska lösa saken. Då bluffar man eller gör antaganden om blodcirkulationens status hos den avlidna kroppen.

Problemet är just dessa cellskador som uppstår. Bengt Johansson beskriver sprängningen som iskristallerna orsakar som en tsunami eller atombomb i cellen. Han säger även att tsunamin i cellerna skapas redan före nedfrysningen, i samband med att personen avlider. Och utan fungerande celler har du ingen fungerande kropp, vilket omöjliggör en återupplivning och återskapandet av medvetandet.

Men det finns fler hinder vi måste ta oss över. När kroppen tinas upp har vi i dagsläget inget sätt att reparera de skadade cellerna som ju ändå kommer att finnas där.

– Vi kan vitrifiera äggceller för de är byggda för att kunna stå emot stora påfrestningar, de ska ju bilda allt annat sedan. Men kroppens slutgiltiga celler är mycket ömtåliga, speciellt neuronerna i hjärnan, de är absolut känsligast. De går inte att reparera till ursprungligt skick. Naturen har löst problemet genom att bilda nya celler istället. Men det är ingen lösning som går att applicera på det här, säger Bengt R Johansson.

Här hoppas Ben Best hos Cryonics Institute, och flera andra med honom, på att nanoteknologin ska vara lösningen i framtiden. Men enligt Bengt R Johansson är det bara ännu ett exempel på hur man stjäl fina ord på häftig teknik som kundkretsen inte kan värdera för att sälja ett koncept som inte fungerar.

Daniel Johansson, en av de handfull svenskar som bestämt sig för att vitrifiera sin kropp hos Cryonics Institute, håller med Bengt R Johansson om att chanserna för att lyckas ta sig över alla hinder är mycket små. Men han säger samtidigt att trots att det bara är ett stort sci-fi-experiment är det ingen som vet var framtiden bär hän.

- Att säga att det aldrig kommer att gå är dumt. Om 500 000 år finns kanske tekniken för att återskapa alla medvetanden som funnits i universum oavsett hur de gått bort, oavsett om de blivit begravda och så vidare. Vi vet inte var universum tar vägen. Jag tror på att aldrig säga aldrig och att aldrig säga alltid, säger han.

Slutligen behöver vi finna botemedel för de sjukdomar som finns idag och vi behöver hitta en föryngringsmetod som gör att de återupplivade personerna faktiskt kan leva vidare under flera år och dessutom botas från eventuella sjukdomar som de bär på.

Det är med andra ord väldigt många och svåra problem som ska lösas. Men lyckas vi kommer ett hundratal – om inte fler – glada kryonister traska runt och vara flera hundra år gamla jämfört med befolkningen som lever då. Och det är ju i alla fall en rätt häftig tanke.

Fakta

Vill du spara pengar finns det ett budgetalternativ som innebär att bara huvudet fryses ner. Tanken här är att vi den dagen som vi lyckas lösa gåtorna kring upptining, reparation och föryngring, också kommer att ha en lösning där vi kort och gott kan placera huvudet på en ny kropp. Kanske blir vi cyborgs?

Det finns lite olika paketpriser. Men du kan teckna en livförsäkring som täcker kostnaden för vitrifiering och förvaring - omkring 250 000 kronor. Svenska Daniel Johansson har exempelvis gjort på det sättet. Aktuella priser för Alcor och Cryonic Institute hittar du här:
http://www.alcor.org/BecomeMember/scheduleA.html
http://cryonics.org/prod.html