I skrivande stund verkar man erkänna att registret finns, men hävdar att det är en enskild polismans verk. Nåja. Ett 70-tal personer ska haft tillgång till databasen.

Dessutom är det inte fråga om någon enkel namnlista i en textfil. Av skärmdumparna som DN publicerar framgår att de 4 029 personernas uppgifter har knappts in i ett sofistikerat analysverktyg.

Filtyp: Analyst's Notebook Chart
Öppnas med: Analyst's Notebook 6

Programmet Analyst's Notebook säljs av IBM och används för att kartlägga stora nätverk av människor. Det marknadsförs som ett verktyg för bekämpning av bland annat terrornätverk och grovt, organiserad brottslighet. Med hjälp av avancerad dataanalys ska Analyst's Notebook kunna hitta strukturer mellan människor som inte är uppenbara vid första anblick.

Så här låter det när IBM ska sälja in det:

Use integrated Social Network Analysis capabilities to help identify key individuals and relationships within networks.

I klartext: Ögna igenom mängder med namn, hitta samband mellan dem och avgör vilka som är de centrala figurerna. En funktion som i det här fallet alltså appliceras på barn och vuxna, helt utan kopplingar till brottslighet.

Increase understanding of the structure, hierarchy, and method of operation of criminal, terrorist and fraudulent networks.

I klartext: Det här är ett verktyg för att kartlägga hierarkiska nätverk av riktigt läskiga människor.

Man kan fråga sig vilken ny information dessa funktioner kan bidra med i det här fallet. Är 4 029 personer nog för att bilda en tillräcklig datamängd? Kanske inte, men att detta verktyg användes skickar en annan signal: Oavsett om registret skapades på enskilda polisers initiativ så skedde det med hjälp av professionell mjukvara. Det är ingen sidoanteckning i ett bortglömt Word-dokument.

DN beskriver, helt korrekt, registret som sökbart. I själva verket är det betydligt mer än så.

/Linus (@LinusLarsson)