Thomas Arnroth, som ligger bakom de två reportagen, tar upp falluckorna med den nya sortens appar. De som du kan ladda ner gratis men som i gengäld kostar pengar när du vill utrusta din spelkaraktär med nya förmågor eller köpa virtuell valuta. Det här leder i vissa fall till att oaktsamma föräldrar lämnar barn ensamma att på egen hand spendera tusentals kronor av misstag i spel som innehåller så kallade mikrotransaktioner.

Karl Sigfrid- Apple tjänar pengar varje gång ett barn eller en oförsiktig nybörjare köper saker utan att förstå vad de gör. Därför kommer de knappast att ta egna initiativ för att skydda användarna, det säger Karl Sigfrid.

Konsumentköplagen är tandlös för att försvara människor i sådana här fall eftersom den är föråldrad. På frågan om lagen måste uppdateras svarar dock Sigfrid att en skärpning hade kunnat räcka. Det viktigaste är att fallen som uppstår får chansen att gå till domstol och genomgå en rättsprocess.

- Det vore bra om vi fick se tvister gå till domstol så att Konsumentverket ges en rättspraxis att följa. Visar det sig att nuvarande lagar inte räcker bör regeringen utreda hur vi kan stärka konsumentskyddet genom ny lagstiftning.

Så länge problemet inte uppmärksammas av rättsväsendet eller företagen själva är det upp till journalister att sprida kunskapen. Sigfrid säger att han själv tvingas stanna upp och tänka över om ett gratisspel kräver riktiga pengar eller ej.

- Problemet med att apparna kan bli dyra för den som är oförsiktig har jag främst blivit uppmärksammad på genom mediarapportering om enskilda fall. M3s artikelserie gav mig en bättre helhetsbild.

Att ovälkomna räkningar på tusentals kronor drabbar ett fåtal människor är dock inte tillräckligt för att påverka en förändring i lagstiftningen. Snarare krävs det exempel på att problemet sträcker sig bortom enskilda hushåll, något som Thomas Arnroth gjorde i sin reportageserie.

- Rapporter om enskilda händelser kan vara intressanta i sig, men det här reportaget gav en bredare bild och visade att vi nog har att göra med ett systemfel, säger Karl Sigfrid.