För ett tag sedan förolyckades en flicka i Kina på grund av sin Iphone, eller rättare sagt på grund av den undermåliga piratladdare som laddade telefonen. Laddaren var till utseendet snarlik Apples originalladdare. Apple tog sitt ansvar och gav oroliga kunder möjlighet att byta sina usb-laddare mot en riktig för en mindre summa.

Men hur illa är det egentligen? Finns det verkligen farliga laddare eller är det bara en myt som används för att öka försäljningen av de betydligt dyrare originalen? Vi har tittat närmare på det.


Det är inte helt enkelt att skilja originalladdare från piratkopia vid första anblicken.

Men först lite bakgrund:

Äkta laddare är i sig högst avancerade tekniska produkter. Laddaren ska vara liten och smidig, den ska vara effektiv under laddning och förbruka obetydligt med energi när den inte används. Som om inte detta vore nog ska den helst fungera med alla förekommande nätspänningar på vårt jordklot, den ska vara hållbar, snygg och gärna billig. Dessutom ska den inte störa annan elektronisk utrustning, inte börja brinna, den ska fylla krav kring farligt innehåll (ROHS) och den ska uppfylla elsäkerhetskraven, vilket vi ska titta på här – det vill säga inte bli strömförande!

Olika under skalet

I den här artikeln belyser vi två sidor av samma mynt. Att man plagierar ett utseende, märkning med mera, men under skalet gömmer sanningen – att innehållet inte alls är detsamma.

Det finns en mängd krav som ska uppfyllas för att produkten ska få säljas. Ett av de viktigaste är kravet på CE-märkning, som betyder att testning har garanterat att produkten bland annat uppfyller elsäkerhetskrav. Finns ett CE-märke på produkten ska den uppfylla kraven.

CE-märkningen gäller inom hela EU. Och i allmänhet är det tillverkaren som garanterar att produkten uppfyller kraven i CE-standarden.


Bilden visar utspänningen från Apples Iphoneladdare, en ren och stabil spänning.

Bilden visar utspänningen från en av piratladdarna. Mycket högfrekventa skräpprodukter och tveksam reglering.

Vad som uppmärksammats på senare tid är att det dykt upp usb-laddare som liknar Apples laddare till sin fysiska form, de har samma vita färg och de är märkta på ett snarlikt sätt.

Tanken är helt klart att du ska tro att det
är en Appleprodukt. Och kanske inte helt förvånande finns det till exempel en laddare som heter A1357 från Apple och är CE-märkt och ser exakt ut som piratladdaren.

Vi har testat fem piratladdare från Kina som vi köpte via Ebay och en från en Ipad köpt utomlands som vi misstänkte var en piratladdare eftersom förpackningen var bruten. Som referens använde vi en Ipad- och en Iphoneladdare från Apple och två laddare som vi köpt hos kända elektronikåterförsäljare Sverige.