Kan ge elstötar

Vad som händer när det blir fel på isoleringen är inte att femvoltsspänningen ökar så mycket att det blir en farlig spänning utan att nätets 230 volt läcker över till utgången. Ungefär som att ta tag i en skadad elsladd. Om tråden i transformatorlindningen är skadad kanske den kommer åt något som är anslutet till utgången. I en korrekt konstruerad transformator finns det flera olika skydd som omöjliggör att detta inträffar. Även om en isolering havererar finns det fler kvar. Exakt hur och var man lägger isoleringen lämnar vi därhän, men det kräver en viss grad av finurlighet.


Här är isolationsgatan endast 0,8 millimeter.

Även en laddare med trasig eller undermålig isolering kan fungera så till vida att den laddar korrekt. I Sverige finns det ofta, men inte alltid, jordfelsbrytare i våra elcentraler som känner av ett jordfel till följd av dålig isolation och bryter strömmen. Men långt innan en jordfelsbrytare löser ut kan det vara mycket obehagligt. Om du får en stöt av en laddsladd till en usb-laddare ska du kassera laddaren direkt!

Nu är kraven på en laddare betydligt hårdare än 230 volt, det kan förekomma elektriska spikar på elnätet och det finns det marginal för. Över 3 500 volt ska laddaren klara under en minut. Och i praktiken finns det marginal utöver det.

Det ska även finnas en isolerings mellan ingång och utgång inne i själva laddaren. Måtten är olika beroende på typ av utrustning, men vi kan nöja oss med att isolationsgatan ska vara mellan fem och åtta millimeter.


Kondensatorn med orange färg är märkt 1kV, klart under vad som krävs. Komponenten bakom är en transformator.

Kan CE-märkta laddare vara farliga?

Förutom transformatorn brukar det finnas en kondensator mellan in- och utgång för att minska störningar. Och så ibland en så kallad optokopplare som skickar kommunikation över isolationsgatan. Dessa komponenter, tillsammans med isolationsgatan, är det vi håller ett extra öga på.

Vi ska redan här påpeka att isoleringen ska ligga i laddaren. Inga telefoner är konstruerade för att ha isolering. Att det finns metalldetaljer på en iPhone behöver inte betyda att de är elektriskt förbundna med något, det kan vara ren prydnad. Liksom att telefoner med plasthöljen har uttag för hörlurar. Då skulle helt plötsligt även hörlurarna behöva vara isolerade. Det kan vara så att en telefon med plasthölje är säkrare i händelse av isolationsfel i en laddare än en telefon i metall, men det legitimerar aldrig en dålig laddare. Laddaren ska vara tillräckligt bra, helt enkelt.

Vi gör inte anspråk på att döma någon producent, vi är trots allt inte något testinstitut och testerna gör inte anspråk på att följa normerna. Det som var intressant att få svar på var om man med ett par musklick vid datorn och ett kontokort kan köpa en CE-märkt laddare som är farlig.

Vi köpte in ett antal laddare direkt från Kina via nätet som vi misstänkte var piratkopior, men som ändå benämndes med Apple, Ipad eller Iphone i någon form. Fem olika laddare fick vi ihop, plus en som hittat till Sverige på lite andra vägar men ändå misstänktes vara en piratladdare. Den låg i en bruten förpackning till en ny Ipad köpt utomlands och laddade inte med full styrka trots att den var märkt med tio watt (10 W). Den var helt omöjlig att skilja från ett original, hur noga vi än tittade.


Den svarta kondensatorn till vänster sitter mycket nära det stående motståndet. Svagaste punkten i denna laddare.