Fusk med störningsfilter

Den enda piratladdare som klarade isolationsprovet vid 2 500 volt var den som kom med vår Ipad från Asien, den hade 13 gånger högre läckström än originalet.

Den dåliga spänningsregleringen fick också sin förklaring. Laddarna kör i princip fullt ut tills spänningen blir för hög, sedan stannar de en stund tills spänningen faller. Ungefär som termostaten i en ugn.

Samtliga produkter som vi köpte på nätet var fullkomligt befriade från både säkringar och störningsfilter.

Genomgående består laddarna av extremt billiga lösningar utförda med dåliga komponenter. Det finns över huvud taget inga kvalitetskomponenter i produkterna.

Att tillverkarna fuskat med störningsfilter och spänningsreglering är inte helt oväntat. Men att de fuskat så grovt med isoleringen var chockerande. Tillverkaren har inte ens försökt få till en bra produkt. Det tyder inte på något annat än att man aldrig haft en tanke på att slutprodukten ska vara säker.

När vi tittar på Iphoneladdaren i original märker vi för det första att laddaren är mycket svår att öppna, det går inte att öppna den utan att den förstörs.

Det sitter också närmare fem gånger fler komponenter i originalladdaren. Apple har valt komponenter av god kvalitet, till exempel kostsamma tantalkondensatorer på utgången. Det är en IC-krets som är hjärtat i lösningen. Omsorgen är stor när det gäller isolering. Det sitter en ”mössa” runt transformatorn så att den inte ska sitta för nära usb-kontakten. Man ser att trådarna i transformatorn har en extra isolering. Isolationsavstånden är så långa som man fått plats med. Det sitter ett avancerat nätfilter på ingången. Komponenterna som väger mycket är fastlimmade så att de inte ska vibrera loss. Bara en sådan skillnad som kvaliteten på själva mönsterkortet säger en del om ambitionsnivån, det har en märkning som indikerar flamskyddsklassning. Själva plasthöljet kring laddaren är också tjockare.

Rekommenderar Apples laddare

Efter att ha tittat runt bland de stora varuhuskedjorna fann vi att det var ganska magert med små usb-laddare. Flera rekommenderade faktiskt Apples laddare, även till andra produkter. Vi hittade dock en liten laddare som är ungefär lika stor som Iphoneladdaren och den presterade bra i de tester vi gjorde. Den hade fin utspänning, bra EMC-värde och isoleringen var nästan i Appleklass. På en annan stormarknad köpte vi en rund laddare. Den var lite billigare, men fick också bra mätvärden. Läckströmsvärdet var något högre men låg absolut inom rimlighetens gränser. 


Här syns delar av det filter som gör att originalladdaren har mycket lägre störnivå mot elnätet än piratladdarna.

Ibland kommer det rapporter om att laddare börjar brinna och eftersom det finns så stora skillnader mellan piratladdare och original kan man förmodligen anta att det i oftast gäller piratladdare. Felen som kan uppstå med piratladdare är inte välartade, det är svårt att förstå hur man skulle kunna garantera brandskydd.

Originalladdaren har flamskyddat mönsterkort, den har komponenter med betydligt högre märkspänning, vilket betyder att den tål korta överspänningar på elnätet utan att gå sönder.

Originalladdaren har bättre materialval, bättre designmarginaler och säkrare konstruktionslösningar. Det går inte att ge några utfästelser men vi vågar hävda att risken för brand är mycket lägre med en originalladdare.

De bättre laddarna märker av om det blir överbelastning, till exempel om en laddsladd är skadad. Då stänger den av en liten stund innan den försöker återstarta. Enkla piratladdare kör på maximal effekt.