Enligt parlamentets hemsida, där beslutet har offentliggjorts, innebär det att vi senast 2017 kommer få se alla europeiska tillverkare lyda under en och samma standard för laddare till mobiltelefoner och potentiellt även surfplattor samt andra bärbara apparater.

Beslutet är en uppdatering av Radio Equipment Directive och är inte enbart tänkt att göra livet lättare för de med smarta mobiler. Det ska även minska de 51 000 ton av elektroniskt avfall som årligen produceras av oss européer. Samt, så klart, göra livet lättare.

Den europeiska kommissionen ska avgöra vilka produktkategorier som faller under bestämmelsen, men än så länge är det avgjort att smarta mobiler är i fokus. En föreslagen design för laddare använder Micro-usb, och därmed lär inte merparten av alla Androidägare behöva bry sig nämnvärt eftersom den standarden är så gott som universal bland tillverkare som Samsung, LG och Sony.

Förslaget ska officiellt godkännas av det europeiska rådet innan det kan träda i kraft. Därefter får medlemsländer två år på sig att införa beslutet i sina lagar varpå tillverkare ges ytterligare ett år innan de måste agera i enlighet med beslutet om den gemensamma standarden. Lite enkel matematik säger oss alltså att vi under 2017 kan se fram emot en mer homogen mobilbransch utan lika mycket röra.