De senaste åren har det skett stora förändringar när det gäller operatörernas prissättning på mobila bredbandsabonnemang. Från att de tidigare hade höga trafiktak för abonnemangen så har man undan för undan försämrat villkoren för abonnenterna genom att minska mängden data-trafik som ingår. Har du redan ett mobilt bredbands-abonnemang sedan tidigare så gör du därför ofta klokast i att försöka behålla det så länge du kan. Att byta i dagsläget betyder nämligen troligtvis bara sämre villkor för dig.

Du kan visserligen fortfarande använda ditt bredbandsabonnemang efter det att du har slagit i taket för datatrafiken, men då stryps hastigheten så mycket att det nästan kommer att kännas som att surfa med ett gammalt uppringt modem igen. Vill du göra annat än att surfa och kolla mejlen, som att streama film eller lyssna på musik, så är det bara att glömma när du väl har fått hastigheten strypt. Den enda operatör som i nuläget fortfarande har ett högt tak att erbjuda för datatrafiken är Tre, vars dyraste abonnemang inkluderar 100 gigabyte data per månad.

När mobilt bredband via 4g-nätet introducerades var det framför allt den begränsade täckningen som var ett aber. Även om täckningen, trots ständig utbyggnad, hos samtliga operatörer fortfarande lämnar en del övrigt att önska, så är det nu istället de allt lägre trafiktaken som gör att mobilt bredband har svårt att villkorsmässigt kunna konkurrera med trådburet bredband.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning