Mer från 4g-specialen hittar ni här: 
4g-special: Så väljer du rätt operatör
4g-special: Surfa snabbt med extraantenn
4g-special: Mobilt bredband utmanar


5g är inte en ersättning för 4g, utan en kombination av utveckling av befintlig teknologi och av nya teknologier, säger Sara Mazur.

Som forskningschef för Ericsson Research leder hon arbetet i en enhet med cirka 600 forskare i en global organisation inom Ericsson som finns både i Sverige, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Kina, Indien, Kanada och USA. Utvecklingen av koncept och teknologier för det som lite löst kallas för 5g initierades och leds av Ericsson i EU-projektet Metis. Här deltar ett 20-tal andra företag och högskolor, bland andra Nokia Siemens Networks, Huawei, Deutsche Telekom och fordonstillver-karen BMW.

Att olika företag knyts samman i ett gemensamt EU-projekt för att ta fram nya mobilkommunikationstekniker har tidigare varit ett framgångskoncept. Så gick det nämligen till även när standarder för 2g, 3g och 4g blev framtagna.
– Metis följer i den traditionen. Industrin samlar sig och försöker att utveckla ett system som är bra innan man sedan går och konkurrerar på marknaden. Modellen har visat sig fungera väldigt bra, säger Erik Ström, professor i kommunikationssystem på Chalmers.
– För både 3g och 4g så fanns det konkurrens i olika regioner i världen, men idag är det den europeiska standarden som är dominerande.


Erik Ström

Inte bara ny teknik
5g handlar dock inte enbart om att utveckla nya tekniker, utan bygger också på att vidareutveckla befintliga så-dana. 4g kommer att spela stor roll för 5g och Sara Mazur rabblar upp en lång lista med punkter där man försöker att utveckla och förbättra den nuvarande 4g-standarden.
– Vi tittar på förbättringar i enheterna genom bättre mottagare, hur man kan bygga tätare nät, på mera avancerade multiantenner bortanför det vi har, vi tittar på spektrumflexibilitet och att kunna slå ihop flera frekvenser och på att använda nya frekvensband, säger hon och tillägger:
– Om vi tittar på de olika generationerna, så kan man säga att 1g var vanlig analog mobiltelefoni. Med 2g kom den digitala teknologin och då började man lite smått med data, medan 3g blev grunden för mobilt bredband. Med 4g har vi riktigt bra mobila bredbandssystem.

I en allt mer uppkopplad värld krävs det höga krav på att infrastrukturen fungerar för att hålla alla enheter uppkopplade och för att klara av höga hastigheter med snabba responstider.
– 5g är systemen och näten som stödjer det nätverkande samhället med olika industritillämpningar, samhällskritiska tillämpningar, internet of things, en mängd olika sensorer och betydligt högre datatakter, säger Sara Mazur.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Metis startades i november 2012 och finansieras till hälften av EU. I projektet deltar drygt dubbla dussintalet olika företag och högskolor.

Kraven på 5g:
Klara av att koppla upp 500 miljarder apparater
Kortare svarstider (runt 1 ms) och högre tillförlitlighet än idag.
Klara 1 000 gånger mer trafikvolym än idag.
Kunna erbjuda hundratals megabit per sekund på de flesta ställen och hastigheter uppemot
10 gigabit per sekund på vissa