Staffan Christensen (bilden) driver tillsammans med sin fru Annika företaget Marknadsting i Gånarp i Munka Ljungby. De verkar inom trädgårdsbranschen och levererar reportage till de flesta trädgårdstidningarna i Sverige. De gör även större uppdrag för olika större trädgårdsanläggningar.

– De som är intresserade av trädgård och läser om trädgård vill gärna kunna se och förstå var de olika buskarna står i förhållande till varandra. Då är det väldigt bra med en översiktsbild i reportagen, berättar Staffan.

– Vi har provat med andra lösningar men inte varit riktigt nöjda med resultatet. Därför är drönaren en perfekt möjlighet för oss att kunna ta bilder på trädgården från ovan. Sen går det att göra lite fräckare tagningar med film, där man åker fram i gångarna.

Läs mer: Bättre begagnat sparar stora pengar

Köpt kostsam utrustning

Staffan har därför skaffat utrustning för runt 150 000 kronor, tecknat en särskilt försäkring och ansökt om tillstånd hos både Transportstyrelsen och Försvarsmakten för att kunna flyga. Alla papper är klara.

– Vi ansökte om självgranskningsrätt hos tre olika regioner inom Försvarsmakten för våra fotografier och filmer och fick godkänt direkt utan problem, berättar Staffan. Men nu har alltså Länsstyrelsen satt käppar i hjulet, trots att två andra myndigheter gett honom rätt att flygfotografera.

Läs mer: Bildspecial: 30 år med Windows - här är alla toppar och floppar

Länsstyrelsen gör följande bedömning: Drönarens kamera är ”uppsatt”, och kan inte manövreras på plats. De menar att den kan användas för personövervakning och därför kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. De menar att Staffans utrustning faller inom den ramen, trots att Staffan inte alls har för avsikt att övervaka trädgården, utan att han snarare är där för att dokumentera den.

En av de bilder Staffan tagit med sin drönare.
 

Beslutet konstigt formulerat

– I beslutet menar de att det handlar om en kamera som inte manövreras på platsen och att den är ”uppsatt”. Min kamera styr jag ju hela tiden medan jag ser den och den är inte uppsatt i den bemärkelsen. Jag har ju inte satt fast den och sen lämnat platsen, säger Staffan som har beslutat sig för att överklaga till Förvaltningsrätten.

– Länsstyrelsen vill också veta om man tar upp ljud i samband med kameraövervakning. Filmar man från en drönare är ljudet bara en plåga. Dessutom är det formulär man fyller i inte anpassat för filmning från drönare. Länsstyrelsen använder samma formulär oavsett det handlar om ren och skär övervakning eller drönare, förklarar Staffan Christensen.

Staffan känner nu att han och hans frus verksamhet hamnat lite i ett vakuum och att överklaga kommer att ta flera veckor.

– Folk har ju kameror på både på sina cykelstyren och mopeder där allmänheten kan hamna i bild, själv fotograferar jag trädgårdar och buskar och det oturliga för mig är att jag bara varit ärlig. Men jag kommer att kämpa så länge det går.

"Rättsläget kommer att klarna"

M3 har fått följande svar i ett mejl från Henrik Kvennberg, ansvarig för beslutet på Länsstyrelsen i Skåne län:

Innebär detta alltså att det är förbjudet att ha kamera på en drönare även om de är leksaker - om man inte får tillstånd för detta?

– Det är ofrånkomligt att det, bland annat på grund av ny teknik, uppkommer 
gränsfall vid tillämpningen av 2 och 3 §§ kameraövervakningslagen (2013:460).

I och med att Marknadsting i Gånarp AB fått avslag - vad krävs då för att få ett tillstånd?

– Efterhand kommer rättsläget att klarna genom att beslut prövas i domstol.

Gäller detta även vid privatbruk, transportstyrelsen skiljer ju på hobbyflygning, samt vid användning av andra typer av kameror (som robotkamera, GoPro på huvudet, actionkamera på cykel, kamera i bil, fast kamera vid sportevenemang)?

– Länsstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan fattar beslut om tillstånd i enskilda fall. Generellt gäller att om övervakningsutrustning är uppsatt, inte manövreras på plats, kan användas för personövervakning och kan riktas mot en plats som allmänheten har tillträde kan kameraövervakningen vara tillståndspliktig.

– I fallet med MarknadsTing i Gånarp AB har Länsstyrelsen funnit att integritetsintresset i detta fall får anses väga tyngre än övervakningsintresset. Tillstånd kan bara meddelas om sökandens intresse av övervakningen väger över skyddet för den personliga integriteten.

Läs hela beslutet som pdf här