I M3.ses serie om strålning


Då och då vaknar debatten till liv kring hälsorisker med allt från elektriska fält till elektromagnetisk strålning från basstationer, mobiltelefoner eller trådlösa nätverk. Vi gjorde nyligen en webbenkät där strax över 3200 av våra läsare svarade. Enkelt sammanfattat var ungefär hälften av de som svarade oroliga och hälften var inte speciellt eller alls oroliga.


Fråga: Känner du en oro för den strålning tekniken utsätter oss för i vårt samhälle?

Känner du en oro för den strålning tekniken utsätter oss för i vårt samhälle?

Fråga: Vilken typ av strålning är du mest orolig för?

Vilken typ av strålning är du mest orolig för?
När vi frågade vilken typ av strålning som var mest oroande, dominerade den från mobiltelefonerna. Vilket stämmer bra med vad forskningen kring strålningsrisker faktiskt visar, något vi återkommer till i en senare artikel.

Det alternativ näst flest oroade sig för var den kombinerade effekten av all strålning, vilket också det känns ganska logiskt. Intressant nog verkar oron för mobilmaster ha avtagit en hel del sedan debatten som uppstod i samband med 3g-utbyggnaden för knappt tio år sedan. Numera oroar trådlösa nät mer. Påfallande få verkar bekymra sig för mikrovågsugnar och ännu färre för elektriska fält – som var den stora oroskällan på 1990-talet.

Osäkerhet över hur farligt det egentligen är

Vi hade också ett kommentarsfält där de som svarade kunde lämna synpunkter, något 151 personer eller knappt 5 procent gjorde. Av dessa menade ett tiotal att riskerna är överdrivna. Ett femtiotal uttryckte en känsla av osäkerhet, att det är svårt att veta hur farligt det är. Den helt dominerande synpunkten från närmare 100 personer var att det är kombinerade effekter av flera sorters strålning som oroar.

Missa inte: Strålningen du utsätts för dagligen - så farligt är det

Ungefär 40 uttryckte mycket stark oro för strålning. Av dessa kan ungefär 10 nog kategoriseras som konspirationsteoretiker med ganska sjövilda teorier.
Ett återkommande tema i kommentarerna är att många irriterar sig på att de inte kan välja hur mycket strålning de utsätts för. Att man i dag utsätts för strålning man själv inte drar nytta av eller bett om. Lite som passiv rökning på den tiden det röktes mer allmänt.

Fråga: Hur ser du på el-allergi?
Hur ser du på el-allergi?

Sist men inte minst hade vi en fråga om hur läsarna såg på el- och strålningsöverkänslighet. Sex av tio tycker det är en sjukdom, fyra av tio är tveksamma. Av dem som accepterar det som en sjukdom tvivlar fyrtio procent på att orsaken egentligen är strålning. Just den här sista uppfattningen är den som dominerar bland de experter vi har talat med. Mer om det i en senare artikel.

Hur stora slutsatser kan man dra av en sådan här enkät? Helt ärligt, inte så stora. Det är till att börja med en mycket liten minoritet av det totala antalet besökare på vår sajt som svarat. Av en del kommentarer att döma anar vi att några engagerade individer har svarat mer än en gång. Men den största felkällan är att vi inte har en aning om hur representativt urvalet av svarande är. Erfarenheten säger att det alltid blir en övervikt av svar från människor som är engagerade i ämnet. Svarsfrekvensen är helt enkelt mycket högre bland dem som oroar sig än bland dem som inte gör det.

Folk är mindre oroliga

Men ett par saker framstår ändå som ganska tydliga: Dels att 1990-talets utbredda oro för elektriska verkar vara på utdöende. Men framför allt att över 1 500 människor som besökte vår sajt under en vecka faktiskt känner någon slags oro för riskerna med olika former av radiostrålning. I kommentarerna uttrycker många en känsla av osäkerhet, att det obehagliga är att inte veta. Strålning är skrämmande och något för många ganska okänt.

I nästa del av den här artikelserien går vi igenom vad strålning faktiskt är, vilka typer det finns, hur mycket vi utsätts för och hur farligt det är. I delen efter det kommer vi att berätta mer om el- och strålningsöverkänslighet, och sedan om produkter som sägs skydda med mera.

Mer i artikelserien om strålning