I M3.ses serie om strålning


Giorgio GrossiVi pratade med Giorgio Grossi, som är beteendevetare, docent i medicinskpsykologi och legitimerad psykoterapeut. Han delar sin tid mellan att forska om stressrelaterad utmattning och att arbeta som psykoterapeut på Stiftelsen Stressmottagningen i Stockholm, en specialistmottagning för behandling av utmattningssyndrom.
 
Symptom som hjärtrytmstörningar, yrsel, huvudvärk, hudbesvär, trötthet, värk i leder och muskler samt sömn- och koncentrationssvårigheter förknippas ofta med elallergi eller strålning. Kan de ha andra orsaker?

- Alla symptomen ovan och många fler kan mycket väl orsakas av stress. I princip alla mina utmattade patienter berättar att de har sådana symptom.

Känner du till forskning kring samband mellan känslighet för el/mobilfält med mera och stress/dålig arbetsmiljö?
- Jag har inte sett någon sådan studie, konstigt nog. Det kan förstås finnas utan att jag funnit den. I de flesta studierna försöker man se om de som upplever elöverkänslighet de facto får symptom när de utsätts för strålning under experimentella förhållanden. Och så verkar inte vara fallet.
Däremot rapporterar elallergiker generellt sämre hälsa, inklusive depression och oro, än icke-elallergiker. Frågan är: vad är hönan och vad är ägget?

Bland människor med symptom på elallergi, känslighet mot mobilstrålning med mera verkar det finnas ett mycket starkt motstånd mot tanken att det kan röra sig om till exempel stressrelaterade eller på något sätt psykosocialt orsakade besvär. Vad kan detta motstånd bero på?
- Att antyda att symptom skulle ha psykologiska orsaker tolkas lätt som att de skulle vara "inbillade". Patienternas lidande är på intet sätt påhittat, symptomen är i allra högsta grad kännbara. Jag tänker att oviljan kan motiveras av den vanmakt patienter känner när de upplever att deras symptom inte blir tagna på allvar, när de behandlas nonchalant och kanske misstänkliggörs av sjukvården och myndigheter.

TCO Development menar att saker som krav på ständig nåbarhet och dålig funktionalitet i datorer och mobiltelefoner och den stress det orsakar kan vara ett större hälsoproblem än den strålning de avger. Ser du som stressforskare att det kan ligga något i en sådan tankegång?
- Jag tror att det kan ligga mycket i det. Patienter med stressrelaterad utmattning - vilka har symptom som i mångt och mycket överlappar med el- eller strålningsöverkänslighet - rapporterar ofta om den stress de upplever bland annat via ständig uppkoppling och nåbarhet.

Har du några funderingar vad gäller varför det finns en så oerhört stark oro kring el, elektriska fält, mobilstrålning med mera hos vissa medan många inte verkar oroa sig alls?
- Alla människor söker mening och begriplighet i sina upplevelser, inte minst sådana som består av lidande och ohälsa. Mening och begriplighet ger oss en känsla av kontroll. Därför tillskriver vi våra symptom olika orsaker. När vetenskapen inte kan ge tydliga förklaringar till varför vi känner det vi känner ligger vägen öppen för en mängd alternativa tolkningar.

Mer i artikelserien om strålning