Filter, bildförbättringar och tekniker

Dynamic Tone Mapping
En del av det hdr-material vi har i dag har väldigt rik färgvolym (kombinationen mellan färgomfång och dynamic range, alltså skillnaden mellan svart och vitt). Problemet är att våra tv-apparater inte riktigt klarar av att visa så höga värden. För att ändå spela upp den här typen av material på bästa möjliga sätt använder sig vissa tillverkare av en slags förhöjd hdr-effekt för att göra bilden ljusare överlag, samtidigt som man har kvar hög kontrast i detaljerna. De här värdena tolkar processon i tv:n på egen hand.

Input Lag (latenstid)
Det här är tiden det tar från det att signalen når skärmen till att du ser vad som händer. Den här siffran är inte minst viktig när du spelar, och där vill du ha den så låg som det bara går. Det varierar en del bland tillverkarna här, så kolla upp innan köp. De allra flesta tv-modeller i premiumsegmentet har också ett spelläge, som i regel inaktiverar filter och annat som påverkar input lag negativt.

TV
Hur väl tv:n hanterar rörelser och hur lågt input lag den har är viktigt om du främst tänker ha den som spel-tv.

Rörelser på moderna tv-apparater
Du kanske har hört talas om att moderna tv-apparater inte alltid hanterar rörelser på bästa sätt. Det här syns inte minst när du spelar eller när du kollar på sport – hanterar tv:n inte detta tillräckligt bra får du en effekt som närmast ser ut som en eftersläpning.

En del tillverkare har försökt lösa det här på diverse kreativa sätt. Bland annat har vi en teknik som kallas för black frame insertion, och som lägger till en svart bild mellan förflyttningrna. Problemet är att det kan skapa en bieffekt kallad flickering. Har du ett tränat öga kan du märka av att bilden nästan hackar sig fram.

Att avhandla rörelser och hur de fungerar kräver nästan en artikel i sig, och vi har tyvärr inte möjlighet att ta upp varje liten detalj. Men innan vi lämnar området kan vi nämna soup opera effect, eller såpoperaeffekten, som uppkommer av rörelseinterpolation. Bakom det något krångliga begreppet döljer sig en simpel förklaring: eftersom filmen du tittar på skickas ut i 24 bilder per sekund medan din tv klarar av betydligt mer kan tv:n försöka kompensera det naturliga hacket som uppstår av den lägre bildfrekvensen. För att göra detta tolkar tv:n helt enkelt den tidiga bildrutan och den kommande bildrutan, och lägger själv till en slags gyllene medelväg för att göra bildövergången mjukare. Huruvida detta är bra eller inte tvistar de lärde om, men det har alltså gett upphov till såpoperaeffekten. Det har sin förklaring i att bilden inte ser helt naturlig ut; tittar du noga ser du att objekt som rör sig är skarpare än bakgrunden.

Stäng av filter eller inte?
Rörelseeffekter av olika slag går dock att stänga av. Möjligen behöver du ha ett rätt tränat öga för att lägga märka till dem, och kanske tycker du det är mer behagligt med olika typer av bildförbättringar. Vissa tv-modeller är också bättre än andra på att hantera saker som rörelser och input lag.